Wijzigingen iEb 4.0

De major release iEb 4.0 bevat een nieuw berichtenpaar, waarmee het CAK via het berichtenverkeer een inhoudelijke terugkoppeling aan gemeenten kan geven. Dit zorgt voor minder administratieve lasten, omdat het huidige handmatige proces met behulp van de aanleverrapportage dan wordt vervangen door een geautomatiseerd proces.

Daarnaast zijn nog een aantal kleinere aanpassingen en optimalisaties doorgevoerd.

Ondersteuning bij iEb 4.0

Bij de specificaties publiceren we ondersteunende documentatie.
De validatiemodule, decentrale validatieservice en XSLT’s die de ketenpartijen technisch ondersteunen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe iEb-release worden in de maand mei gepubliceerd. Het landelijk draaiboek en de migratiehandreiking publiceren we in de zomer van 2024.

Implementatie iEb 4.0

De implementatie van release iEb 4.0 gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de release iEb 4.0. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met de nieuwe versie van de iEb-standaard.

De invoering van het nieuwe berichtenpaar voor de inhoudelijke terugkoppeling vindt gefaseerd plaats. De gefaseerde invoering beschrijven we in een implementatieplan. We publiceren dit plan zodra de gefaseerde invoering met de betrokken partijen is afgestemd.

Vragen

Meer weten over iEb 4.0 of een andere iStandaard? Neem contact met ons op via de Servicedesk iStandaarden.