U kunt een zwakke plek of kwetsbaarheid melden via de website van het NCSC. Zorginstituut Nederland bekijkt de melding samen met het NCSC en vervolgens wordt zo snel mogelijk actie ondernomen.Een melding bij het NCSC heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD).

Door de kwetsbaarheid te melden voordat u deze aan de buitenwereld kenbaar maakt, stelt u eerst het Zorginstituut in staat om maatregelen treffen. Dit heet responsible disclosure. Bij het melden van kwetsbaarheden volgt het Zorginstituut het beleid van de Rijksoverheid.