Het cluster iStandaarden van Team Gegevensuitwisseling in de Zorg (GidZ) van Zorginstituut Nederland beheert de informatiestandaarden voor:

  • de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • de Jeugdwet;
  • de eigen bijdrage;
  • het persoonsgebonden budget (pgb);

Juist en eenduidig

Elke partij die te maken heeft met informatie-uitwisseling binnen een iStandaard heeft een specifieke rol met eigen taken en verantwoordelijkheden. Juiste en tijdige informatie-uitwisseling tussen alle partijen is uiterst belangrijk. We willen dat cliëntgegevens altijd soepel en eenduidig worden uitgewisseld.  

Kerntaken

We doen meer naast het beheer van de iStandaarden. We adviseren elke partij over informatisering, we signaleren ontwikkelingen en toetsen nieuwe oplossingen op haalbaarheid. Iedere medewerker van Team Informatiestandaarden zet zich daarvoor elke dag in.

Regie voor de cliënt

Dat doen we niet alleen. Samen met de partijen in het zorgveld werken we aan de ontwikkeling en het onderhoud van informatie-uitwisseling die het primaire proces van elke partij maximaal ondersteunt en minimaal belast – én die ervoor zorgt dat de cliënt regie kan nemen.