Om samenhang in de informatievoorziening in de zorg en ondersteuning te bevorderen, werken zeventien uitvoerings- en brancheorganisaties in de langdurige zorg samen. Informatie over IZO staat op infoizo.nl.

Platform IZO

IZO is enerzijds Platform IZO waarin de zeventien organisaties samenwerken. Zij komen maandelijks bijeen om ontwikkelingen in het veld te bespreken en actief samenhang te bevorderen in informatievoorzieningstrajecten.

 

IZO-community

Anderzijds verstaan we onder IZO de IZO-community. Het is een groep van professionals, brancheorganisaties, overheidsorganisaties en leveranciers in de informatievoorziening en zorg en ondersteuning.

Op weg naar het netwerkmodel

IZO werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Om patiënt- en cliëntgegevens makkelijker en veiliger uit te wisselen, maakt het ketenmodel plaats voor het netwerkmodel. De animatie geeft de overgang van keten naar netwerk weer en gaat dieper in op de nieuwe situatie.

Van keten naar netwerk - Samenhang in de doorontwikkeling

Download deze video

MP4-video

Video 21,63 MB mp4

Website IZO

Meer weten over IZO? Ga naar de IZO-website: infoizo.nl.