Zorginstituut Nederland heeft een wettelijke taak in het beheer en doorontwikkeling van de iStandaarden. Bij de uitvoering van het iStandaarden-releasebeleid worden, zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau, alle stakeholders betrokken.

De stuurgroepen zijn verantwoordelijk voor sturing op de doorontwikkeling van de iStandaarden. De stuurgroep neemt in dit kader besluiten over kaders van de release en implementatiestrategie. Overleg vindt plaats bij de totstandkoming van een jaarlijkse release en bij het uitvoeren van het algemene beheer van de iStandaarden.

Releases bespreken

Zorginstituut Nederland organiseert verschillende overlegvormen waarin de input van een release wordt besproken. De deelnemers zijn een klankbord in zowel de voorbereiding als de uitwerking van een nieuwe release. De besluitvorming per domein vindt plaats in een stuurgroep waarin alle ketenpartners uit het domein deelnemen.

Overzicht overlegvormen

  • Stuurgroep iWlz
  • Stuurgroep i-Sociaal Domein (iWmo/iJw)
  • Stuurgroep iPgb-standaard
  • Klankbordgroepen
  • Referentiegroepen