Programma

09.30 – 10.00 uur  Inloop en registratie
10.00 – 14.30 uur Plenaire en interactieve sessies
14.30 – 15.30 uur Afsluiting met een drankje
Tussen 12.15 en 13.10 wordt een lunch verzorgd.

Aanmelden kan via deze pagina.

In de Nationale Visie en Strategie van het gezondheidsinformatiestelsel (NVS) wordt de brug geslagen tussen de doelstellingen die we met elkaar hebben vastgesteld om de gezondheidszorg te verbeteren en de informatievoorziening die deze transformatie moet ondersteunen.

Plenaire sessie
Tijdens het plenaire deel nemen we je mee in de Nationale Visie en Strategie en de wijze waarop men daar binnen de publieke domeinen mee omgaat. Wat gebeurt er landelijk, welke ontwikkelingen zijn er in de langdurige zorg en het sociaal domein en wat betekent het om interoperabel te zijn over domeinen heen.
 

Eerste interactieve sessie; stappen naar interoperabiliteit 
In de eerste interactieve sessie gaan we in 4 groepen de stappen in kaart brengen die nodig zijn om plateau 1 - interoperabiliteit van de NVS succesvol af te ronden. Vanuit o.a. leveranciersperspectief brengen we de betrokken partijen in kaart, kijken we welke afhankelijkheden er zijn en bepalen we welke stappen ondernomen moeten worden en welke randvoorwaarden daarbij moeten worden gesteld.  

Tweede interactieve sessie; samenhang tussen afsprakenstelsels
De in afsprakenstelsels als MedMij, KiK-V, iWlz, Twiin en Generieke functies vastgelegde uniforme en gestandaardiseerde afspraken helpen partijen bij het verduidelijken hoe gegevens in de praktijk moeten worden uitgewisseld, verwerkt, en beveiligd. 
Maar hoe werkt dat tussen verschillende domeinen, systemen en organisaties?
Tijdens deze sessie gaan we samen met experts van de verschillende afsprakenstelsels in gesprek over o.a. leerpunten en randvoorwaarden.

Het SLO richt zich op softwareleveranciers van ketenpartijen met een softwarepakket dat iWlz, iWmo, iJw, iEb of iPgb ondersteunt. Daarnaast zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van:

  • VECOZO
  • Stichting Inlichtingenbureau
  • Vektis
  • Zorgverzekeraars Nederland
  • Ketenbureau i-Sociaal Domein
  • Brancheorganisaties van de zorgaanbieders

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats bij Het Hart op woonzorgpark De Hartenberg van ’s Heeren Loo. 
Het Hart is het bruisend middelpunt op woonzorgpark De Hartenberg van ’s Heeren Loo. Het Hart brengt cliënten, medewerkers en verwanten bij elkaar. In 2018 is de voormalige kerk volledig verbouwd en gerenoveerd tot een prachtig grand café en bedrijfsrestaurant, leerwerklocatie en zalencomplex voor vergaderingen, scholing en recreatieve activiteiten voor cliënten etc.

In het kort

Het Hart is een leerwerkbedrijf. Mensen met een beperking ontwikkelen hun talenten en doen zo belangrijke werkervaring op in o.a. de horeca. Sommigen cliënten/studenten kunnen hierdoor na verloop van tijd de stap maken naar een regulier (horeca)bedrijf. Bij leerwerkbedrijf het Hart kunnen zowel cliënten van binnen ’s Heeren Loo als daarbuiten, vanuit hun interesses én talenten op eigen tempo leren en werken.

Deze prachtige locatie ligt in de bosrijke omgeving van Ede, midden op woonzorgpark De Hartenberg.

Aanmelden

Aanmelden is hier mogelijk! Heeft u nog vragen? Stuur dan vooral een e-mail naar info@istandaarden.nl