29 april 2022 - Productperiode in de declaratie

We ontvangen veel vragen over het vullen van de productperiode in de prestatie van een declaratie. In iWmo 3.1 en iJw 3.1 zijn twee technische regel (TR387 en TR388) toegevoegd die afdwingen dat de productperiode gelijk is aan de kalendermaand waarin de zorg is geleverd, tenzij de bijbehorende toewijzingsperiode korter is. Hieronder de inhoud en documentatie van deze technische regels.

Met TR387 wordt afgedwongen dat de begindatum van de productperiode de eerste dag van de kalendermaand is, tenzij de toewijzingsperiode later in de maand begint. De productperiode moet namelijk binnen de toewijzingsperiode vallen.

Met TR388 wordt afgedwongen dat de einddatum van de productperiode de laatste dag van de kalendermaand is, tenzij de toewijzingsperiode eerder in de maand eindigt. Nogmaals, omdat de productperiode binnen de toewijzingsperiode moet vallen.

Deze toevoeging hoort bij de verduidelijking dat regieberichten (Start en Stop zorg) niet voorwaardelijk mogen zijn voor de declaratie. Dit is overigens geen wijziging ten opzichte van de voorgaande releases. Ook in de voorgaande releases moest de productperiode al op deze manier gevuld worden. Zie invulinstructie IV089: Hoe moet ProductPeriode gevuld worden? voor meer uitleg en voorbeelden hoe de productperiode gevuld moet worden.

Start- en stopberichten zijn binnen de iWmo en iJw vanaf het begin geduid als Regieberichten. Dit in tegenstelling tot de andere berichten die Rechtmatigheidsberichten zijn. De begindatum van de start zorg en de einddatum van de stop zorg spelen dus (ook in releases iWmo 3.1 en iJw 3.1) geen rol in het vullen van de productperiode.

Helaas hebben diverse partijen zich op dit punt lange tijd niet gehouden aan de iWmo- en iJw-standaard. Gemeenten verplichtten aanbieders om de begindatum van de start zorg en de einddatum van de stop zorg te gebruiken in de productperiode van de declaratie. Dit was in voorgaande releases al niet toegestaan. Hierdoor ontstaat nu verwarring over deze nieuwe regels.

We willen nogmaals aangeven dat de iStandaarden niet alleen bestaan uit de zogenaamde ‘harde’ controles die bijvoorbeeld worden afgedwongen door de technische regels, maar ook uit de andere elementen in het informatiemodel. Het juiste gebruik van de iWmo- en iJw-standaard is bij wet verplicht gesteld. Door de iStandaarden te volgen, zorgen we voor een standaard werkwijze die resulteert in administratieve lastenverlichting in de keten.

Indien de iWmo- of iJw-standaard verbeterd kan worden, zodat de ketenprocessen in het sociaal domein beter worden ondersteund, horen we dat graag!

Alle wijzigingsverzoeken kunnen via ons contactformulier worden ingediend.