Zorginstituut Nederland is de bij wet aangewezen beheerder van de iStandaarden. De iStandaarden zijn informatiestandaarden die de uitvoering van de Wlz, Wmo en de Jeugdwet ondersteunen. Daarnaast ontwikkelen we de informatiestandaard voor de uitwisseling met het PGB2.0-systeem  en de informatiestandaard over de eigen bijdrage in de Wmo.

De familie iStandaarden

De familie van informatiestandaarden wordt aangeduid met de naam 'iStandaarden' en omvat:

  • iWlz
  • iWmo
  • iJw
  • iEb
  • iPgb

Het releaseproces is een vaste reeks werkzaamheden

Voor het beheer van de iStandaarden voeren we jaarlijks een vaste reeks werkzaamheden uit die onderdeel zijn van het releaseproces.  In samenwerking en afstemming met alle relevante partners stellen we nieuwe releases samen, voeren we wijzigingsverzoeken door en bepalen we de impact van deze wijzigingen. Nieuwe releases van de iStandaarden worden in fasen voorbereid, uitgewerkt en ingevoerd. In verschillende fases werken we daarbij samen met experts uit het veld.

De definitie van een release:

'Een nieuwe versie van een informatiestandaard die wordt uitgebracht en geïmplementeerd in het betreffende domein.'