Onze nieuwsbrieven houden je tweemaandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van alle Informatiestandaarden

Voorwoord

Het voorjaar komt eraan en daarmee een drukke tijd voor iStandaarden. De referentiegroepen zijn gestart met bijeenkomsten voor de releases 2024 van alle domeinen. Daarnaast hebben we in april de ingebruikname van de nieuwe releases iWmo, iJw en iEb. En alsof dit alles niet genoeg is, wordt eind april ook het eerste register van het netwerkmodel (het indicatieregister) in gebruik genomen. Zoals gewoonlijk stropen we de mouwen dus weer op bij de start van het mooie weer. In deze nieuwsbrief vind je informatie over wat je de komende maanden kunt verwachten.

iWmo/iJw 3.2 en iEb 3.0 op 1 april 2023 van kracht

Op 1 april 2023 wordt iWmo/iJw 3.2 en iEb 3.0 van kracht. De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit betekent dat alle ketenpartijen op maandag 3 april tegelijk overgaan op de releases iWmo/iJw 3.2 en iEb 3.0. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met deze versies van de iWmo/iJw- en iEb-standaard. 

Meer informatie over de iWmo/iJw releases is te vinden op Over iWmo 3.2 | iStandaarden en Over iJw 3.2 | iStandaarden.
Meer informatie over de iEb release is te vinden op Over iEb 3.0 | iStandaarden

Om de overgang naar deze nieuwe releases soepel te laten verlopen zijn er landelijke draaiboeken opgesteld. Daarin zijn de afgesproken tijdslijnen opgenomen voor de overgang. 
De draaiboeken vind je op Landelijk draaiboek migratie iWmo/iJw 3.2 en op Landelijk draaiboek migratie iEb 3.0.  

Referentiegroepen release 2024 zijn gestart

Het verbeteren van de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning is een van de taken van Zorginstituut Nederland. Om hieraan vorm te geven, werken we steeds met ketenpartijen aan verbeteringen via releases. De totstandkoming van deze releases, ook wel het releaseproces, beschrijven we in het releasebeleid.

Een onderdeel van het releaseproces is het bespreken van aangeleverde wijzigingsverzoeken in de referentiegroepen. In januari is de eerste referentiegroep gestart voor de iWlz release 2024. In januari vond ook de kick-off plaats voor het sociaal domein (iWmo, iJw en iEb).

Voor de iWlz worden voor het eerst ook wijzigingsverzoeken voor het netwerkmodel besproken. Met de livegang van het indicatieregister in april 2023 komt dit eerste register namelijk in beheer. Lees meer informatie over de referentiegroepbijeenkomsten iWlz .

De eerste referentiegroepen in het sociaal domein staan in het teken van de iEb. Hierin wordt onder andere stilgestaan bij de wetswijziging passende eigen bijdrage huishoudelijke hulp. De terugkoppeling van de referentiegroepen in het sociaal domein voor iEb wordt geplaatst op de pagina referentiegroepbijeenkomsten iEb 2024

Indicatieregister in gebruik vanaf 20 april 2023

Vanaf 1 maart starten de testen met het indicatieregister. Als alles goed verloopt, wordt het indicatieregister vanaf 20 april in gebruik genomen door het CIZ en de koploperzorgkantoren. Vanaf dat moment maakt het CIZ indicatiegegevens beschikbaar via het indicatieregister en kunnen zorgkantoren hierop aansluiten. Het aansluiten van zorgkantoren gebeurt gefaseerd. Dit betekent dat zorgkantoren zelf kunnen kiezen op welk moment zij in 2023 aansluiten.

Zolang zorgkantoren niet zijn aangesloten, ontvangen zij nog indicatieberichten via het estafettemodel. Om dit te faciliteren biedt VECOZO de voorziening Silvester aan. Silvester vertaalt informatie in het netwerk naar estafetteberichten. Zo blijven zorgkantoren geïnformeerd over indicatiegegevens, ongeacht de wijze van uitwisseling. Silvester wordt ook bij de volgende registers ingezet en voorziet ook dan in vertaling van estafetteberichten naar informatie in het netwerk.

Om de overgang op 20 april in goede banen te leiden stelt het Zorginstituut een draaiboek migratie op. Dit draaiboek is van belang voor CIZ, zorgkantoren en VECOZO. Deze implementatie heeft geen invloed op zorgaanbieders, omdat zij nog niet kunnen aansluiten op het indicatieregister. Meer informatie over het netwerkmodel vind je op onze speciale themapagina

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.