Onze nieuwsbrieven houden je tweemaandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van iStandaarden

Voorwoord

In deze nieuwsbrief van iStandaarden vertellen we je graag over de vernieuwde website voor iStandaarden, de referentiegroep iWlz, de stand van zaken met betrekking tot de iEb release 4.0 en het boek 'Zo werkt gegevens delen in de zorg', dat onlangs werd uitgebracht.

Vernieuwde website voor iStandaarden

We zijn bezig met de ontwikkeling van onze website, om deze meer gebruikersvriendelijk te maken. De eerste verbetering is inmiddels doorgevoerd en is gericht op het meer overzichtelijk maken van de releases. Zo zorgt de nieuwe structuur ervoor dat de releases beter geordend zijn. En dat er een duidelijker onderscheid is tussen releases die in gebruik zijn en releases die nog in ontwikkeling zijn. We zullen meer verbeteringen doorvoeren in de nabije toekomst.

We zijn erg benieuwd naar je mening over de website. Geb je feedback of zie je nog mogelijke verbeteringen? Dank kun je die sturen naar info@istandaarden.nl.

Referentiegroep iWlz: focus op beheer

De referentiegroepen voor de iWlz vinden maandelijks plaats. Gedurende het jaar verandert de focus van de overleggen. In de tweede helft van het jaar wordt vooral aandacht besteed aan de ontwikkelingen van het Netwerkmodel. Op dit moment wordt vooral gewerkt aan verbeteringen in de standaarden die in gebruik zijn. De wijzigingsverzoeken die we hebben ontvangen staan hierin centraal. Met ketenpartijen werken we deze uit om te komen tot een release van iWlz die de gewenste verbeteringen bevat.  De komende maanden zal in de stuurgroep iWlz de kaders en omvang van de iWlz-releases worden vastgesteld. Wil je de besprekingen van de Referentiegroep volgen? Lees dan de verslagen die op onze website zijn gepubliceerd.

Stand van zaken release iEb 4.0

Zorginstituut Nederland publiceert donderdag 21 maart 2024 de conceptspecificaties van de nieuwe iEb 4.0 release. Deze major release bevat een nieuw berichtenpaar, waarmee het CAK via het berichtenverkeer een functionele terugkoppeling aan gemeenten kan geven. Dit zorgt voor minder administratieve lasten, omdat het huidige handmatige proces met behulp van de aanleverrapportage dan wordt vervangen door een geautomatiseerd proces.

Zie het nieuwsbericht op de website istandaarden.nl voor meer informatie over en de planning van iEb 4.0.
 

Zó werkt gegevens delen in de zorg

Wanneer mag je gezondheidsgegevens delen in de zorg en wanneer niet? Waarom is het delen van informatie zo belangrijk voor goede zorg? Welke knelpunten maken delen van gegevens nog zo ingewikkeld? Je vindt het in het boek Zó werkt gegevens delen in de zorg’. Lees waarom gegevens delen belangrijk en complex is. https://obi41.nl/yadsnja9

Zorginstituut Nederland heeft meegewerkt aan dit boek. Het delen van kennis over ons zorgstelsel en hoe gegevensuitwisseling vinden we belangrijk. Goede informatieuitwisseling is immers essentieel voor passende zorg. Het Zorginstituut werkt vanuit verschillende taken en specifieke programma’s zoals KIK-V en het actieprogramma iWlz samen met andere partners aan een duurzame informatievoorziening.

Het boek Zó werkt gegevens delen in de zorg beschrijft de doelen, randvoorwaarden, historie en knelpunten van gezondheidsgegevens delen. Wie zijn de belangrijkste spelers, wat zijn belangrijke wetten en wat gebeurt er allemaal om knelpunten van gegevens delen weg te nemen? Het boek is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg waarin 20 partijen, waaronder het Zorginstituut, samenwerken aan het delen van kennis over hoe de zorg werkt.

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.