Wijzigingen release iEb 4.0

De major release iEb 4.0 bevat een nieuw berichtenpaar, waarmee het CAK via het berichtenverkeer een functionele terugkoppeling aan gemeenten kan geven. Dit zorgt voor minder administratieve lasten, omdat het huidige handmatige proces met behulp van de aanleverrapportage dan wordt vervangen door een geautomatiseerd proces. Daarnaast zal er niet meer onterecht gebruik worden gemaakt van de retoursystematiek voor een functionele terugkoppeling.

Tevens worden nog een aantal kleinere aanpassingen en optimalisaties doorgevoerd.

Planning release iEb 4.0

De planning voor release iEb 4.0 ziet er als volgt uit:

  • 21 maart 2024: publicatie conceptspecificaties;
  • 28 maart 2024: uitlegsessie;
  • 22 maart t/m 5 april 2024: reviewperiode;
  • 11 april 2024: reviewsessie;
  • 18 april 2024: publicatie definitieve specificaties;
  • 7 april 2025: implementatie;
  • 7 april 2025: ingebruikname.

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de release iEb 4.0.

De invoering van het nieuwe berichtenpaar voor de functionele terugkoppeling vindt gefaseerd plaats. Momenteel wordt hiervoor een implementatieplan opgesteld dat nog met de deelnemers van de referentiegroep iEb wordt besproken. Zodra het implementatieplan is vastgesteld publiceren we dit plan op de website istandaarden.nl.

Uitlegsessie: sluit aan!

Benieuwd welke wijzigingen in de nieuwe release zitten? Wil je horen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt? En heb je kennis van het informatiemodel? Sluit dan aan bij de digitale uitlegsessie op donderdag 28 maart van 10.00 tot 11.30 uur. Je hoeft je hiervoor niet op te geven. De link om deel te nemen wordt donderdag 21 maart gedeeld in het nieuwsbericht over de publicatie van de conceptspecificaties.

Vragen?

Meer weten over iEb 4.0 of een andere iStandaard? Neem contact op met ons op via de Servicedesk iStandaarden.