Onze nieuwsbrieven houden je tweemaandelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van iStandaarden

Voorwoord

In deze tweede nieuwsbrief in 2024 houden we je graag op de hoogte van de laatste updates over de iStandaarden. We praten je graag bij over een “special edition” van het softwareleveranciersoverleg op 2 juli 2024, de definitieve specificaties voor iEb 4.0 en de wijzigingen in het Estafettemodel en Netwerkmodel iWlz.

Save the date: Softwareleveranciersoverleg op 2 juli 2024
Ook in 2024 organiseren Zorginstituut Nederland en Ketenbureau i-Sociaal domein weer de ‘special edition’ van het softwareleveranciersoverleg (SLO). De ‘special edition’ is een inspirerende bijeenkomst waarin we naast een plenair gedeelte ook een aantal workshops organiseren. 

De volgende editie staat gepland voor 2 juli 2024, live op locatie bij 's Heeren Loo in Wekerom. Noteer deze datum alvast in uw agenda! Binnenkort ontvangen de softwareleveranciers meer informatie  over de workshops en een uitnodiging met aanmeldingsmogelijkheid. Hopelijk tot 2 juli!

Huidige releases iWmo en iJw blijven voorlopig van kracht
Het Zorginstituut voert geen nieuwe releases in voor de iWmo-standaard en de iJw-standaard in april 2025. De huidige releases, iWmo 3.2 en iJw 3.2, blijven daarmee voorlopig van kracht. De Stuurgroep iStandaarden sociaal domein heeft niet ingestemd met het advies over de nieuwe releases en hiermee besloten deze releases niet door te voeren. De stuurgroep iStandaarden sociaal domein vindt dat de iStandaarden de grote variatie in processen niet zonder meer moeten ondersteunen. In plaats daarvan moeten gemeenten en aanbieders afspraken maken over meer eenduidige processen en werkwijzen.

Meer weten? Lees de afwegingen van de Stuurgroep in ons nieuwsbericht.

Definitieve specificaties iEb 4.0 gepubliceerd in april 2024
Zorginstituut Nederland heeft op 18 april 2024 de definitieve specificaties gepubliceerd van de nieuwe iEb 4.0-release. De implementatiedatum van deze release is 7 april 2025 en vindt plaats via een big bang-scenario.

De release van iEb 4.0 heeft een nieuw berichtenpaar, waarmee het CAK via het berichtenverkeer een inhoudelijke terugkoppeling aan gemeenten kan geven. Dit geautomatiseerde proces zorgt voor minder administratieve lasten. Dit nieuwe berichtenpaar wordt gefaseerd in gebruik genomen. Deze gefaseerde invoering beschrijven we in een implementatieplan. We publiceren dit plan zodra de gefaseerde invoering met de betrokken partijen is afgestemd.

Meer weten? U vindt meer gedetailleerde informatie over de specificaties van iEb 4.0 in ons nieuwsbericht.

Voorbereidingen iEb 2026-release van start
Zorginstituut Nederland is gestart met de voorbereidingen voor de iEb 2026-release.

De komende tijd organiseren we meerdere bijeenkomsten waarin de wijzigingen voor deze release functioneel en technisch worden uitgewerkt. Dit doen we met vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders.

De iEb 2026-release richt zich voornamelijk op de wetswijziging over de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage. Het doel van deze wetswijziging is om de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te baseren op het inkomen en vermogen van de cliënt. Deze wetswijziging zal naar verwachting per 1 januari 2026 in werking treden. Houd onze website in de gaten voor de laatste updates over de nieuwe iEb-release.

iWlz releases 2024
Zorginstituut Nederland werkt de komende periode aan de publicatie van een aantal releases:

Estafettemodel
Voor het Estafettemodel wordt in 2024 een revisierelease uitgevoerd. Hierin wordt een tekstuele wijziging op de codelijst voor de IQ-scores toegepast. Daarnaast wordt het Indicatiebesluitbericht (IO31) verwijderd. Door de aansluiting van alle zorgkantoren op het Indicatieregister in 2024 is de IO31 overbodig geworden. Het berichtenverkeer tussen ketenpartijen wordt niet aangepast. We verwachten dat de geboden stabiliteit in het Estafettemodel bijdraagt aan de ontwikkeling van het Netwerkmodel.

Netwerkmodel
Voor het Indicatieregister zullen we ook kleine aanpassingen doorvoeren op advies van de referentiegroep. Omdat momenteel alleen het CIZ en de zorgkantoren hierop zijn aangesloten, hebben de aanpassingen alleen op deze partijen effect. De belangrijkste wijziging betreft het toevoegen van “rol en relatie” van een contactpersoon, waarmee ook het Indicatieregister aansluit op de ZIB-systematiek. 

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.