Voorwoord

Die mooie zomer waar maar geen einde aan leek te komen, is bijna voorbij. We luiden de naderende herfst in met de september-nieuwsbrief van iStandaarden. We informeren jullie dit keer niet alleen over iStandaarden, maar besteden ook aandacht aan het tienjarig bestaan van IZO. De jubileumbijeenkomst is op vrijdag 16 september in Utrecht. Je kunt er nog bij zijn!

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

  • Ketentest iWlz 2.4
  • Definitieve specificaties iWmo 3.2 en iJw 3.2
  • iEb 2.0 op 1 oktober 2022 van kracht
  • Revisierelease iEb 3.0.1
  • Week van de standaarden
  • Softwareleveranciersoverleg (SLO) Special Edition
  • Tienjarig bestaan IZO

Op 1 januari 2022 wordt iWlz 2.4 geïmplementeerd. Om de migratie naar deze nieuwe iWlz-release zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om vooraf goede ketentests uit te voeren. Het landelijk ketentestplan iWlz 2.4 ondersteunt ketenpartijen en softwareleveranciers bij het uitvoeren van die ketentests. 

Aanmelden landelijke ketentest

Wil je meedoen aan de landelijke ketentest, stuur dan uiterlijk 23 september een e-mail naar info@istandaarden.nl. Vermeld daarin de contactgegevens van twee personen die namens jouw organisatie aanspreekpunt zijn voor de ketentest. Wij nodigen vooral softwareleveranciers van zorgaanbieders uit om mee te doen aan de ketentest. Heb je geen ketenpartij om mee te testen? Geen probleem! Laat het ons weten, dan zoeken wij een geschikte testpartner voor je.

Op donderdag 29 september publiceren we de definitieve specificaties voor de nieuwe releases iWmo 3.2 en iJw 3.2 op onze website iStandaarden.nl. Deze releases worden op 1 april 2023 van kracht. De belangrijkste wijzigingen staan in het nieuwsbericht ‘Publicatie conceptspecificaties iWmo 3.2 en iJw 3.2’. 

In iJw 3.2 worden ook wijzigingen opgenomen met betrekking tot het nieuwe standaard administratie protocol voor Gecertificeerde Instellingen (SAP GI’s). Dit SAP is opgesteld door het Ketenbureau i-Sociaal domein en te vinden op hun website onder het bericht "Het eerste Standaard Administratieprotocol voor Gecertificeerde Instellingen". Meer hierover lees je in het nieuwsbericht ‘Verwerking SAP GI in iJw 3.2’

Meer informatie over iWmo 3.2 en iJw 3.2 vind je op de pagina’s ‘Over iWmo 3.2’ en ‘Over iJw 3.2’.
 

Op 1 oktober 2022 wordt iEb 2.0 van kracht. De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat alle ketenpartijen op maandag 3 oktober 2022 tegelijk overgaan op de release iEb 2.0. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met deze versie van de iEb-standaard. Meer informatie over deze release is te vinden op de webpagina ‘Over iEb 2.0’. De afgesproken tijdslijnen voor de overgang naar iEb 2.0 vindt u in het landelijk draaiboek iEb 2.0.

Het CAK, gemeenten en hun softwareleveranciers zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling en het testen van iEb 2.0. die per 1 oktober van kracht wordt. De volgende release voor iEb staat echter ook al klaar om op 1 april 2023 in gebruik te worden genomen. Voor deze iEb 3.0-release hebben we op 4 augustus een revisierelease (iEb 3.0.1) gepubliceerd. In het nieuwsbericht ‘Revisierelease iEb 3.0.1’ lees je hier meer over.

Het Ketenbureau i-Sociaal domein organiseert in de week van 31 oktober tot en met 4 november de ‘Week van de standaarden’. Zorginstituut Nederland zal, als beheerder van de informatiestandaarden, de bijeenkomsten ten aanzien van de iStandaarden verzorgen. Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

Wat is de invloed van de iStandaarden op jouw werk?
In deze bijeenkomst leggen we uit hoe de iStandaarden kunnen bijdragen om jouw werkzaamheden beter uit te voeren. Ook staan we erbij stil hoe je bij het uitvoeren van je taken rekening kunt houden met de iStandaarden. Tot slot vertellen we hoe een nieuwe release tot stand komt en hoe we onze stakeholders hierbij betrekken. 

Ben je nog niet heel bekend met de iStandaarden, maar hoor je wel regelmatig opmerkingen en uitspraken over de iStandaarden? Of wil je meer weten over hoe jij kunt bijdragen aan de doorontwikkeling van de iStandaarden, zodat deze de keten in het sociaal domein optimaal ondersteunen? Dan is dit de bijeenkomst voor jou!

Deze bijeenkomst wordt één keer digitaal en één keer fysiek georganiseerd.

VOW – Doe jij al mee?
In deze bijeenkomst gaan we dieper in op het proces en bijbehorende berichtenverkeer rondom het ‘Verzoek om Wijziging (VOW)’. Het doel, het juiste gebruik, ervaringen van gemeenten en aanbieders, een checklist voor ingebruikname en nog veel meer zaken komen aan bod tijdens deze bijeenkomst.  Denk hierbij aan de nieuwe ondersteuningspagina’s ten aanzien van VOW op onze website istandaarden.nl

Wil jij meer weten over het (juiste) gebruik van VOW? Wil je weten hoe VOW kan bijdragen aan een betere samenwerking in de keten en hiermee tot een betere ondersteuning voor de klant? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst! Dit kan binnenkort via de website van het Ketenbureau i-Sociaal domein.

Deze bijeenkomst is digitaal.
 

 

Op 18 oktober organiseren het Zorginstituut en het Ketenbureau weer een ‘Softwareleveranciersoverleg Special Edition’.

Ideeën gevraagd
Tijdens de Special Edition zijn verschillende workshops te volgen. Eén van de workshops op 18 oktober heeft als onderwerp ‘alternatieve mogelijkheden onderzoeken voor het releasen en implementeren van een nieuwe versie van de iStandaarden’. In deze interactieve workshop willen we ideeën ophalen bij de softwareleveranciers. Met dit bericht zetten we jullie alvast aan het denken. Heb je een idee? Schrijf het op en deel het tijdens de workshop! Je kunt je idee ook alvast mailen naar info@istandaarden.nl

Eind september ontvangen de softwareleveranciers per mail de uitnodiging voor dit SLO met daarin de onderwerpen van alle workshops en de mogelijkheid om je in te schrijven.

Werk je als informatiemanager, beleidsmedewerker of adviseur op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg? Dan is de IZO jubileumbijeenkomst een middag voor jou! In de prachtige Villa Jongerius te Utrecht starten we om 12:00 met een inhoudelijk programma. RVS-raadslid Bas Leerink verzorgt een presentatie over het rapport ‘Grenzeloos samenwerken’, dat mooi aansluit bij het verbindende karakter van IZO. Ook gaan we in gesprek over de invulling van het netwerkperspectief in de langdurige zorg. Tijdens de lunch is er uiteraard voldoende tijd om bij te praten. Enthousiast? Meld je aan! Liever eerst nog even lezen wat IZO precies doet in de langdurige zorg? Op de website van IZO vind je meer informatie.

 

You are receiving this because you are subscribed to this newsletter from Zorginstituut Nederland. Unsubscribe.