Tijdens de informatiesessies iWmo 3.2 en iJw 3.2 eind juni hebben we dit al aangekondigd. Op dat moment was het echter nog niet zeker of deze wijziging in iJw 3.2 zou worden doorgevoerd.

De wijzigingen nemen we mee in de definitieve specificaties voor iJw 3.2 die we op 29 september publiceren.

De belangrijkste wijzigingen:

•    Met de introductie van het SAP GI zal de handreiking “Gebruik van iJw-berichtenverkeer door gemeenten en gecertificeerde instellingen” komen te vervallen.

•    De regieberichten (Start zorg en Stop zorg) worden ook voor GI’s verplicht.

De reactietermijn voor een onderzoek naar het woonplaatsbeginsel is 2 weken. Hier vinden verder geen wijzigingen op plaats. 

Vragen?

Meer weten over iJw 3.2 of een andere iStandaard? Neem contact met ons op via de Servicedesk iStandaarden.