Vanaf december 2021 zijn de door het veld ingediende en geprioriteerde wijzigingsverzoeken besproken in de referentiegroep. De wijzigingsverzoeken die binnen de door de Stuurgroep i-Sociaal domein meegegeven kaders vallen, zijn uitgewerkt in de vandaag gepubliceerde conceptspecificaties. Tijdens de reviewperiode, die loopt tot en met 4 september 2022, kunnen ketenpartijen, softwareleveranciers en andere gebruikers van de iWmo- en iJw-standaard hun bevindingen melden.

Inhoud releases iWmo 3.2 en iJw 3.2

De minor releases iWmo 3.2 en iJw 3.2 worden vanaf 1 april 2023 van kracht en bevatten voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op verduidelijking. De datum ingebruikname is maandag 3 april 2023.

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat op maandag 3 april 2023 alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de nieuwe releases. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met deze nieuwe versies van de iWmo- en iJw-standaard.

Meer informatie over de inhoud is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.2 en iJw 3.2  en in de analyses per onderwerp, die op de pagina’s Referentiegroepbijeenkomsten iWmo 3.2  en Referentiegroepbijeenkomsten iJw 3.2  te vinden zijn.

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor iWmo 3.2 en iJw 3.2 hoort een aantal documenten. Een overzicht van deze documentatie vindt u op de pagina’s Specificaties iWmo 3.2 en Specificaties iJw 3.2

Indienen bevindingen op conceptspecificaties uiterlijk 4 september 2022

We roepen alle gebruikers van de iWmo- en iJw-standaarden op om de conceptspecificaties te reviewen. U kunt uw bevindingen tot en met zondag 4 september 2022 mailen naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review conceptspecs iWmo/iJw. 

Alle reviewcommentaren nemen we op in een overzicht, dat we samen met de definitieve specificaties publiceren. Ook bespreken we de reviewcommentaren in een reviewsessie op dinsdag 13 september 2022. U kunt zich op een later moment aanmelden voor deze sessie. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Let op! De reviewperiode is bedoeld om de specificaties te beoordelen. De keuzes voor het wel of niet doorvoeren van een wijzigingsverzoek zijn besproken en gemaakt tijdens het referentieproces. Het is niet de bedoeling om deze keuzes opnieuw ter discussie te stellen. Ook is het indienen van reviewcommentaar niet bedoeld om nieuwe wijzigingsverzoeken in te dienen. Wilt u toch een wijzigingsverzoek indienen? Ook dat kan via info@istandaarden.nl. Nieuwe verzoeken worden echter pas bij het samenstellen van een volgende release besproken.

Publicatie definitieve specificaties

Donderdag 29 september 2022 publiceren we de definitieve specificaties van iWmo 3.2 en iJw 3.2, met daarin de geaccepteerde reviewcommentaren verwerkt. Ook publiceren we dan opnieuw het bevindingen- en het reviewoverzicht. Zo is duidelijk welke bevindingen in deze release zijn verwerkt, afgewezen of doorgezet naar een volgende release.

Vragen?

Meer weten over iWmo 3.2, iJw 3.2 of een andere iStandaard? Neem contact op met ons op via de Servicedesk iStandaarden.