Procesplaten uitgebreid

De bestaande processen in het informatiemodel zijn uitgebreid met de processen “Melden periode abonnementstarief” en “Melden periode beschermd wonen”. Met deze nieuwe procesplaten zijn alle processen nu opgenomen in het informatiemodel. Daarnaast zijn bij alle procesplaten de procesbeschrijvingen toegevoegd. Deze is zichtbaar als documentatie bij de betreffende plaat.

Casusbeschrijvingen aangepast en uitgebreid

In het document “Casusbeschrijvingen” zijn enkele casussen verduidelijkt. De gemaakte aanpassingen hebben geen functionele impact. Het betreft drie casussen:
•     Casus 2: Corrigeren van de startdatum van een aanmelding voor de eigen bijdrage abonnementstarief 
•     Casus 3: Wijzigen start- en stopdatum eerder aangeleverde aanmelding voor het abonnementstarief
•     Casus 4: Met terugwerkende kracht aanmelden van een afgesloten periode voor de eigen bijdrage voor het abonnementstarief

Vragen?

Meer weten over iEb 3.0.1 of een andere iStandaard? Neem contact met ons op via de Servicedesk iStandaarden.