Het document heeft als doel:
•    Duiden in welke situaties PGB2.0 afwijkt van de werking zoals beoogd met de iPgb 2.0-standaard.
•    Verduidelijken hoe de iPgb 2.0 berichten in bepaalde situaties gevuld dienen te worden om te komen tot het gewenst resultaat.

De verduidelijkingen worden niet gebruikt voor de uitwerking van de casuïstiek zoals die in het Informatiemodel iStandaarden wordt ondergebracht, omdat de huidige standaard niet wordt aangepast. Voor een volgende release wordt er ter verduidelijking wel casuïstiek in het informatiemodel opgenomen.

Alle beschreven situaties en verduidelijkingen in het document zijn tot stand gekomen met input van de ketenpartijen.