Gebruikelijke afstemming
Net als bij de andere iStandaarden stemmen betrokken partijen af om de releases vorm te geven. Bij iPgb zijn dit in ieder geval de Programmaraad PGB 2.0, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de gebruikers zelf – de SVB, gemeenten en zorgkantoren – inclusief hun softwareleveranciers. Als onderdeel van de samenwerking en gezamenlijke realisatie van een nieuwe iPgb-release hebben ketenpartijen de ambitie dit jaar een nieuwe release te publiceren, zodat 2023 gebruikt kan worden voor de implementatie daarvan.

Gebruikers geven wijzigingen aan
De inhoud van de nieuwe release komt tot stand op basis van wijzigingsverzoeken van de gebruikers van de iPgb-standaard: de verstrekkers van het persoonsgebonden budget en overige ketenpartijen. Alle wijzigingsverzoeken vormen de basis bij het vormgeven van een nieuwe release.

Ontwikkeling van een nieuwe iPgb-release
Eind 2021 is in nauw overleg met het ministerie van VWS, VNG, ZN en SVB gesproken over een nieuwe iPgb-release. Implementatie van een nieuwe release in 2022, parallel aan de doorontwikkeling en aansluiting van verstrekkers op het PGB 2.0-portaal, is niet mogelijk gebleken.

Dit betekent dat de voorbereidingen voor een eerstvolgende release, op een nader te bepalen moment, gestart zullen worden conform het reguliere release proces van iStandaarden.