Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iStandaarden

iStandaarden is de naam voor drie landelijk vastgestelde informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning: iWlz, iWmo en iJw. Elk van deze standaarden is een verzameling regels en afspraken die ervoor zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen alle gebruikers.

Een iStandaard is een systematiek om cliënten in het zorg of ondersteuningsproces van de Wlz, Wmo of Jeugdwet te volgen: van indicatie via zorgtoewijzing en -levering tot de vaststelling van eigen bijdrage en declaratie.

iStandaarden bevorderen een snelle en soepele informatieoverdracht, wat zich uiteindelijk vertaalt in minder administratieve rompslomp.

De informatie-uitwisseling verloopt via elektronische berichten. Elke iStandaard beschrijft tot in detail de opbouw van en de manier waarop een bericht gevuld moet worden.

Informatiemodel iStandaarden
Het Informatiemodel iStandaarden heeft een hoofdpagina die toegang geeft tot alle documentatie van een release. Processen, regels en berichtspecificaties worden in samenhang gepresenteerd.

Bij het model hoort een instructievideo die uitleg geeft over de opbouw van het model en de navigatie.

Referentiemodel Zorg en Ondersteuning
Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning geeft gebruikers van iWlz, iWmo en iJw inzicht in informatie die deels of geheel gelijk is in de iStandaarden. Aan de toevoeging van pgb-berichten wordt gewerkt.

Lopende iStandaarden-releases en releases in ontwikkeling

  • Voor iWlz geldt dat de release iWlz 2.0 met ingang van 1 april 2018 de standaard is.

  • Voor iWmo en iJw geldt dat iWmo 2.2 en iJw 2.2 per 1 april 2018 de standaarden zijn.

  • Inmiddels worden de 2019-releases voorbereid: iWlz 2.0.1, iWmo 2.3 en iJw 2.3.

  • iPgb is onderdeel van iStandaarden: het persoonsgebonden budget (pgb) raakt aan de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Momenteel wordt iPgb 2.0 ontwikkeld.

primary.istandaarden.wooltown.nl