Informatiemodel iStandaarden

De specificaties van iWlz 2.3 zijn vastgelegd in het informatiemodel iStandaarden. Specificaties van iWlz komen tot stand in samenwerking met ketenpartners.

Informatie uit het informatiemodel iStandaarden kan zowel vanuit processen, berichten als vanuit de ketenpartijen worden benaderd. Vanuit het model kunt u diverse overzichten downloaden en casuïstiek raadplegen. 

Referentiegroepbijeenkomsten

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWlz zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iWlz-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepbijeenkomsten schrijft Zorginstituut Nederland een advies.

Advies Zorginstituut en besluit stuurgroep iWlz

Op 19 april 2021 heeft de stuurgroep iWlz ingestemd met ons advies over de inhoud en planning van iWlz 2.3. De release is geïmplementeerd op 1 januari 2022. Deze is samengesteld op basis van de Kadernota, waarin uitgangspunten staan. De release bestaat uit de geaccepteerde wijzigingsverzoeken (RFC’s) en uit de oplossing van gemelde bevindingen op de specificaties van iWlz 2.2.

De kenmerken van de lopende release

  • minor release;
  • iWlz 2.3;
  • implementatiedatum 1 januari 2022;
  • invoering via big bang-scenario.