Informatiemodel in twee varianten

We publiceren het Informatiemodel Wlz vanaf release 2.4 in twee varianten: een voor het estafettemodel, waarin de communicatie verloopt via berichten en een voor het netwerkmodel, waarin de communicatie verloopt via registers.

Ingebruikname en aansluiting Indicatieregister

In de eerste maanden van 2023 werken alle ketenpartijen met berichtenverkeer via het estafettemodel. Vanaf 6 juli 2023 neemt het CIZ het eerste onderdeel van het netwerkmodel in gebruik: het Indicatieregister. De zorgkantoren kunnen vanaf dat moment als eerste hierop aansluiten. Tot die tijd ontvangen de betreffende zorgkantoren nog een indicatiebesluitbericht (IO31). Alle zorgkantoren moeten voor het eind van het jaar op het Indicatieregister aangesloten zijn.