Informatiemodel in twee varianten

De specificaties van iWlz 2.4 zijn vastgelegd in het informatiemodel iStandaarden. Het informatiemodel voor de Wlz bestaat voortaan uit twee varianten: een voor het estafettemodel, waarin de communicatie verloopt via berichten en een voor het netwerkmodel, waarin de communicatie verloopt via registers. Door het ondersteunen van registers zetten we een eerste stap in het moderniseren van de informatie-uitwisseling binnen de Wlz.

Releaseproces

Bij ieder releaseproces volgen we dezelfde stappen. Deze staan beschreven in het document Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Als begin van het releaseproces bespreken we deze wijzigingsverzoeken en de wijzigingen in wet- en regelgeving in referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWlz zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iWlz-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Op basis van de resultaten van de referentiegroepen schrijft het Zorginstituut een advies dat wordt voorgelegd aan de Stuurgroep iWlz.

Advies Zorginstituut en besluit stuurgroep iWlz

Op 26 april 2022 heeft de stuurgroep iWlz ingestemd met ons advies over de inhoud en planning van iWlz 2.4. De release wordt geïmplementeerd op 1 januari 2023. Deze is samengesteld op basis van de Kadernota, waarin uitgangspunten staan. De release bestaat uit de geaccepteerde wijzigingsverzoeken (RFC’s) en uit de oplossing van gemelde bevindingen op de specificaties van iWlz 2.3.

Kijk hier voor verslagen van de referentiegroepbijeenkomsten, de kadernota en het advies over de release.

Kenmerken release

De kenmerken van de nieuwe release iWlz zijn:

 • Soort release: minor release;
 • Naam release: iWlz 2.4;
 • Datum implementatie: 1 januari 2023;
 • Wijze van invoering: big bang-scenario.

Planning iWlz 2.4

De planning tot ingebruikname van iWlz 2.4 is:

 • 1 juni 2022: publicatie conceptspecificaties;
 • 21 juni 2022: reviewsessie conceptspecificaties;
 • 1e week juli 2022: publicatie definitieve specificaties;
 • juni/juli 2022: opstellen ketentestplan;
 • juli/oktober 2022: publicatie ondersteunende modules;
 • september 2022: publicatie landelijk ketentestplan;
 • oktober/november 2022: publicatie draaiboek migratie;
 • laatste week november 2022: go/no go moment;
 • 1 januari 2023: implementatie;
 • 2 januari 2023: verwachte datum ingebruikname.