iWlz 2.4 en iWlz 2.5 naast elkaar in gebruik

Release iWlz 2.5 is van toepassing op het Indicatieregister. Voor het berichtenverkeer (estafettemodel) blijft iWlz 2.4 van kracht. In 2024 zijn iWlz 2.4 en iWlz 2.5 dus naast elkaar in gebruik.

Het proces in de keten verloopt dan als volgt: het CIZ legt een indicatie vast in het indicatieregister (iWlz 2.5), het zorgkantoor haalt de indicatie op en maakt daar een zorgtoewijzingsbericht (iWlz 2.4) van. Vanaf dat moment vindt berichtenverkeer volgens iWlz 2.4 plaats.

Netwerkmodel

Zorginstituut werkt sinds 2017 met partijen binnen de langdurige zorg aan de realisatie van toekomstbestendige informatie-uitwisseling. Hiervoor wordt een netwerk aan registers gerealiseerd.

In het netwerkmodel worden gegevens over cliƫnten, indicaties, bemiddelingen en zorgleveringen aan de bron eenmalig vastgelegd en via een netwerk met elkaar gedeeld en meervoudig gebruikt. Cliƫnten, zorgaanbieders, zorgkantoren en anderen gebruiken alleen die gegevens die ze nodig hebben. Meer informatie over het netwerkmodel is te vinden op onze themapagina.