Het afsprakenstelsel heeft tot doel om deelnemers aan het iWlz-Netwerk op een uniforme en eenduidige wijze te informeren over de set aan afspraken, procedures en regels die gelden voor deelnemers aan het iWlz-Netwerkmodel.

Het Afsprakenstelsel dient gezien te worden als een communicatie-instrument op basis waarvan partijen de voor hun relevante (service)afspraken kunnen meenemen in de overeenkomsten en afspraken met hun eigen dienstverleners zodat voldaan kan worden aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor deelname aan het iWlz-Netwerk.

Het iWlz-Netwerkmodel wordt incrementeel geïmplementeerd aan de hand van het Afsprakenstelsel iWlz-Netwerkmodel. Het afsprakenstelsel beschrijft zoveel mogelijk de eindsituatie (zoals de doelarchitectuur). Het eerste deel dat wordt geïmplementeerd is het Indicatieregister. Per artikel wordt aangegeven welke onderdelen van toepassing zijn op de eerste implementatiestap: Indicatieregister. Dit wordt met paarse tekstvlakken in het document aangegeven.
Bij iedere volgende implementatiestap wordt het afsprakenstelsel geactualiseerd zodat duidelijk is welke onderdelen worden toegevoegd.