Informatiemodel in twee varianten

We publiceren het Informatiemodel iWlz in twee varianten: een voor het Estafettemodel, waarin de communicatie verloopt via berichten en een voor het het netwerkmodel, waarin de communicatie verloopt via registers. Beide varianten zijn naast elkaar in gebruik. De specificaties zijn zo opgesteld dat informatie van het Netwerkmodel en iWlz 2.4 Estafettemodel over en weer in beide modellen uitgewisseld kan worden.