Releaseproces

Bij het samenstellen van een nieuwe iStandaarden-release volgen we de stappen van het Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Daarnaast kijken we naar nieuwe eisen aan de standaard als gevolg van wettelijke wijzigingen. Alle verzoeken worden geprioriteerd en besproken tijdens referentiegroepbijeenkomsten.

Referentiegroepbijeenkomsten

Zorginstituut Nederland organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWmo/iJw zitten vertegenwoordigers van betrokkenen bij het iWmo-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Meer informatie en de documenten met betrekking tot het referentieproces van iWmo 3.2 vindt u op de pagina Referentiegroepbijeenkomsten iWmo 3.2. Op basis van de resultaten uit het referentieproces schrijft Zorginstituut Nederland een advies.

Advies Zorginstituut Nederland en besluit Stuurgroep i-Sociaal domein

Op 16 mei 2022 heeft de Stuurgroep i-Sociaal domein ingestemd met ons advies over de inhoud en planning voor iWmo 3.2.

De kenmerken van de nieuwe release

 • minor release;
 • iWmo 3.2;
 • implementatiedatum 1 april 2023;
 • invoering via big bang-scenario.

Planning tot aan ingebruikname van iWmo 3.2

 • 22 juni 2022: publicatie conceptspecificaties;
 • 27 en 28 juni 2022: uitlegsessies;
 • 23 juni – 4 september 2022: reviewperiode;
 • 13 september 2022: reviewsessie;
 • 29 september 2022: publicatie definitieve specificaties;
 • 1 april 2023: implementatie;
 • 3 april 2023: ingebruikname.