Versie 3.0.4 is gepubliceerd voor hulpmiddelenleveranciers en gemeenten die knelpunten ervaarden bij het toewijzen van gestapelde hulpmiddelen. Deze versie is niet verplicht te gebruiken. Ketenpartijen die geen problemen hebben bij het toewijzen van hulpmiddelen, kunnen ook versie 3.0.3 gebruiken.

Voor ondersteunende documenten horend bij deze release kunt u terecht op deze pagina.