Wat is Decentrale Validatieservice?

Net als de Validatiemodule biedt ook de Decentrale Validatieservice (DVS) zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren, softwareleveranciers en alle andere gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer de mogelijkheid om berichten te valideren. DVS maakt het mogelijk de validatie van iStandaarden-berichten uit te voeren in een interne (eigen) softwareomgeving. Dit maakt de service geschikt om toe te passen bij het valideren van productiegegevens.

Wat is het verschil tussen Decentrale Validatieservice en Validatiemodule?

Een belangrijk verschil tussen de nieuwe Decentrale Validatieservice (DVS) en de Validatiemodule is het gebruik. De DVS draait in een Docker-container binnen uw softwareomgeving. De DVS wordt beschikbaar gesteld via een eigen registry als Docker Image.

Wat is Docker?

Docker is een veelgebruikte tool waarmee een applicatie in een ‘container’ wordt geplaatst. De container bevat alle logica om de applicatie uit te voeren. Daarnaast maakt Docker een overstap naar de cloud eenvoudig: een Linux-container kan immers in elke cloudomgeving draaien.

Voor welke besturingssystemen is Docker beschikbaar?

De Docker is hier beschikbaar voor Windows, Mac en Linux.

Welke poorten kunt u gebruiken?

U mag alle poorten wel gebruiken, maar let op dat ze niet al in gebruik zijn door het systeem. Standaard wordt poort 8080 (de vetgedrukte poort) gebruikt. Maar die wordt ook gebruikt door andere applicaties, afhankelijk van uw besturingssysteem en welke programma’s er draaien. De interne poort waar de container op draait is altijd 8080.

U kunt de docker-container starten met dit commando:

docker run -itp 8080:8080 registry.istandaarden.nl/modules/dvs:latest

Om problemen te voorkomen, adviseren wij om een poort boven de 1.024 en onder de 20.000 te gebruiken.

Is er een handleiding beschikbaar?

Ja, bij Decentrale Validatieservice hoort een handleiding. Die kunt u inzien op de modulepagina.

Voor welke iStandaarden is de Decentrale Validatieservice van toepassing?

De Decentrale Validatieservice kan omgaan met berichten (heen en retour) van de iStandaarden: iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb. Voor iPgb geldt: alleen heenberichten. Zie ook ‘Welke berichtentypen controleert de Decentrale Validatieservice?’.

Welke berichtentypen controleert de Decentrale Validatieservice?

De Decentrale Validatieservice ondersteunt de validatie van deze iWlz-, iWmo-, iJw-, iEb- en iPgb-berichten:

  • iWlz: alle berichten van de iWlz-standaard, met uitzondering van de declaratieberichten.
  • iWmo: alle berichten van de iWmo-standaard.
  • iJw: alle berichten van de iJw-standaard.
  • iEb: alle berichten van de iEb-standaard.
  • iPgb: alle berichten van de iPgb-standaard, met uitzondering van de retourberichten.

Controleert de Decentrale Validatieservice ook berichtoverstijgende regels?

Nee, de Decentrale Validatieservice controleert niet op berichtoverstijgende regels en bedrijfsregels.

Hoe groot mag een te valideren bestand zijn?

Er is geen limiet gesteld aan de grootte van het te valideren bestand, maar bij zeer grote bestanden bestaat de kans dat het valideren lang duurt en er een time-out fout optreedt.

Bij grote bestanden (meer dan een cliënt) is het advies om het bestand op te splitsen in kleinere bestanden. Dit in verband met de lange doorlooptijd die het proces kan hebben.

Zijn er ook voorbeeldbestanden beschikbaar?

Ja, er zijn voorbeeldbestanden van de berichten beschikbaar. Per iStandaard vindt u ze via het dashboard: iWlz, iWmo, iJw, iEb en iPgb .

Waarop wordt een bericht gecontroleerd?

  • of het daadwerkelijk een iWlz-, iWmo-, iJw-, -iEb of iPgb-bericht is, en bepaalt het type.
  • of de structuur klopt. XML-berichten worden gevalideerd volgens de gepubliceerde XSD's.
  • of alle velden aanwezig zijn die bij het bericht horen.
  • of de velden correct gevuld zijn.
  • of het bericht voldoet aan de technische en bericht specifieke regels.

Valideert Decentrale Validatieservice ook de StUF-envelop?

Ja, maar de validatie vindt alleen op technisch vlak plaats. StUF is een berichtenstandaard waarmee gegevens eenvoudig gecommuniceerd kunnen worden tussen verschillende systemen en over allerlei ICT-infrastructuren. StUF biedt daarvoor het raamwerk, de standaard beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden.

Het betekent dat de Decentrale Validatieservice alleen nagaat of de StUF-onderdelen van het xml-bericht voldoen aan de schemadefinitie van de StUF-envelop. Als de StUF-envelop voldoet aan de schemadefinitie, dan valideert de Decentrale Validatieservice inhoudelijk het in de StUF-envelop opgenomen iStandaard-bericht.

Wilt u meer weten over de StUF Berichtenstandaard, kijk dan op de website van GEMMA Online.

Waar kan ik terecht met mijn ervaringen met Decentrale Validatieservice?

Al uw opmerkingen, suggesties en vragen over het gebruik van de Decentrale Validatieservice zijn welkom bij de Servicedesk iStandaarden via het contactformulier. Met uw feedback kunnen we in de komende tijd de module verder verbeteren.