Wat doet de Validatiemodule?

De Validatiemodule biedt softwareleveranciers van gebruikers van het iStandaarden-berichtenverkeer – de mogelijkheid testberichten die zij gebruiken te valideren.

Ik krijg een foutmelding: bericht wordt afgekeurd omdat het een BOM (Byte-Order-Mark) bevat.

Een Byte-Order-Mark in de berichten opnemen is niet toegestaan. Als de software waarmee u de berichten maakt BOMs bevatten, moet u de software daarop aanpassen.

Dat het gebruik van BOMs niet toegestaan is, is ook opgenomen in de iStandaarden-bedrijfsregel OP192. Zie:

• de bedrijfsregels in het Informatiemodel Wlz
• de bedrijfsregels in het Informatiemodel Wmo
• de bedrijfsregels in het Informatiemodel Jw

Bestanden moeten voldoen aan de technische eisen:

- Het berichtuitwisselingsformaat is XML.

- De bestandcodering is UTF-8.

- Het gebruik van Byte-Order-Marks (BOMs) is niet toegestaan.

- Het einderegelteken is een combinatie van CR/LF (Windows-einderegelteken).

- Ieder element in het XML-bericht wordt afgesloten met een einderegelteken, dit bevordert de leesbaarheid.

- Gebruik .xml als bestandextensie voor het bestand waar het XML-bericht in opgenomen is.

Meer informatie vindt u in de Ontwerprichtlijnen voor XML-schemadefinities.

Voor welke iStandaarden is de Validatiemodule van toepassing?

De Validatiemodule kan omgaan met berichten van de iStandaarden. 

Op deze pagina ziet u voor welke iStandaarden-releases de Validatiemodule van toepassing is.

Zie ook ‘Welke berichtentypen controleert de Validatiemodule?’.

Hoe kan ik zien welke versie van de Validatiemodule ik gebruik?

Technisch gezien bestaat de Validatiemodule uit drie delen: Validatiemodule, Decentrale Validatieservice en XSLT. Voor een goede werking kan elk van de delen onafhankelijk van elkaar bijgewerkt worden. Als u op de Validatiemodule-pagina de kop ‘Validatiemodule’ aanwijst, ziet u in de pop-up de recentste updates en de datum van aanpassing van elk van de delen.

Controleert de Validatiemodule ook berichtoverstijgende regels?

Nee, de Validatiemodule controleert niet op berichtoverstijgende regels en bedrijfsregels.

Welke berichtentypen controleert de Validatiemodule?

De Validatiemodule ondersteunt de validatie van deze iWlz-, iWmo-, iJw-, iPgb-en iEb-berichten:

  • alle berichten van de iWmo-standaard
  • alle berichten van de iJw-standaard
  • alle berichten van de iPgb-standaard met uitzondering van de retourberichten
  • alle berichten van de iWlz-standaard, met uitzondering van de declaratieberichten
  • alle berichten van de iEb-standaard

Op deze pagina ziet u voor welke iStandaarden-releases de Validatiemodule van toepassing is.

Hoe groot mag een te valideren bericht zijn?

Er is geen limiet gesteld aan de grootte van het te valideren bestand, maar bij erg grote bestanden bestaat de kans dat het valideren lang duurt en er een time-out fout optreed.

Bij grote bestanden (meer dan een client) id het advies om het bestand op te splitsen in kleinere bestanden in verband met de lange doorlooptijd die het proces kan hebben in dit geval.

Zijn er ook voorbeeldbestanden beschikbaar?

Ja, er zijn voorbeeldbestanden van berichten beschikbaar. Op deze pagina ziet u voor welke iStandaarden-releases de Validatiemodule van toepassing is. Vervolgens kunt u de voorbeeldbestanden gebruiken van de releases die u nodig heeft,

Waarop wordt een bericht gecontroleerd?

De Validatiemodule controleert: 

  • of het daadwerkelijk een iWlz-, iWmo-, iJw-, iPgb of iEb-bericht is, en bepaalt het type;
  • of de structuur klopt. XML-berichten worden gevalideerd volgens de gepubliceerde XSD's;
  • of alle velden aanwezig zijn die bij het bericht horen;
  • of de velden correct gevuld zijn;
  • of het bericht voldoet aan de technische en berichtspecifieke bedrijfsregels.

Valideert de Validatiemodule ook de StUF-envelop?

StUF is een berichtenstandaard waarmee gegevens eenvoudig gecommuniceerd kunnen worden tussen verschillende systemen en over allerlei ICT-infrastructuren. StUF biedt daarvoor het raamwerk, de standaard beschrijft de generieke toepassing van de berichten en zegt niets over de specifieke gegevens die met de standaard gecommuniceerd kunnen worden.

Het betekent dat de Validatiemodule alleen nagaat of de StUF-onderdelen van het XML-bericht voldoen aan de schemadefinitie van de StUF-envelop. Als de StUF-envelop voldoet aan de schemadefinitie, dan valideert de Validatiemodule inhoudelijk het in de StUF-envelop opgenomen iStandaard-bericht.

Wilt u meer weten over de StUF Berichtenstandaard, kijk dan op de website van GEMMA Online.

Hoe verhoudt de Validatiemodule zich tot de Decentrale Validatieservice?

Zowel de Validatiemodule als de Decentrale Validatieservice valideert iStandaarden-berichten.

De Decentrale Validatieservice is geschikt voor geavanceerd, integraal gebruik. Deze service kan geïntegreerd worden in de eigen interne softwareomgeving. Op deze manier kan de Decentrale Validatieservice ook veilig bestanden met productiegegevens valideren.

Meer informatie over de Decentrale Validatieservice