Samen aan de slag tijdens de referentiegroepbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden de benodigde wijzigingen voor iEb release 2026 functioneel en technisch uitgewerkt met en door de referentiegroep: vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders. We analyseren met elkaar de functionele behoefte en onderzoeken de verschillende technische oplossingen, inclusief de impact daarvan.

De referentiegroep heeft een adviserend karakter. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepbijeenkomsten wordt door het Zorginstituut een advies voor de iEb release 2026 opgesteld, op basis waarvan de stuurgroep iStandaarden sociaal domein een besluit neemt.

Waarom deelnemen aan de referentiegroep?

Als deelnemer aan de referentiegroep draag je actief bij aan de inhoud van een nieuwe versie van een iStandaard en ben je als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Op basis van jouw kennis en ervaring met de iStandaard(en) en de administratieve processen binnen het betreffende domein denk je mee over oplossingsrichtingen voor wijzigingsverzoeken. Je hebt mandaat vanuit je organisatie en hebt kennis van de keten. In dit profiel lees je wat wij verwachten van deelnemers aan de referentiegroep.

Praktische informatie

Momenteel is nog niet bekend of de bijeenkomsten allemaal fysiek zijn of dat een aantal bijeenkomsten online plaatsvinden. We beginnen in ieder geval met een fysieke bijeenkomst op donderdag 23 mei 2024. Hieronder de (voorlopige) datums voor alle bijeenkomsten, die beginnen om 10.00 uur en uiterlijk om 16.00 uur eindigen.

  • Donderdag 23 mei 2024
  • Dinsdag 10 september 2024
  • Woensdag 16 oktober 2024
  • Dinsdag 19 november 2024

Aanmelden

Wil je actief bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe release voor iEb, ben je alle datums beschikbaar en voldoe je aan het profiel dat wij hebben opgesteld, meld je dan aan! Aanmelden kan tot en met vrijdag 26 april 2024.

Omdat we streven naar een goede vertegenwoordiging vanuit alle ketenpartijen, selecteren wij uit alle aanmeldingen, zodat we een uitgebalanceerde groep deelnemers samenstellen.

Indien je wordt opgenomen in de referentiegroep ontvang je een uitnodiging en meer informatie voor deelname aan de eerste bijeenkomst op donderdag 23 mei 2024 vanaf 10.00 uur.

Contact

Heb je vragen over de referentiegroep iEb 2026? Neem dan contact op met de domeinadviseur iStandaarden sociaal domein Anita Kamies via Servicedesk iStandaarden.