Zoals gebruikelijk bij het vormgeven van nieuwe releases organiseren we referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo/iJw, waarin wij samen met alle betrokken partijen wijzigingsverzoeken uitwerken.

Samen aan de slag tijdens de referentiegroepbijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden wijzigingsverzoeken voor de volgende releases functioneel en technisch uitgewerkt door de referentiegroep. De referentiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders en vertegenwoordigt daarmee de volledige keten. We analyseren met elkaar de functionele behoefte en onderzoeken de verschillende technische oplossingen, inclusief de impact daarvan.

De referentiegroepen hebben een adviserend karakter. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepbijeenkomsten wordt door het Zorginstituut een advies voor de releases 2023 opgesteld.

Waarom deelnemen aan de referentiegroep?

Als deelnemer aan de referentiegroep draag je actief bij aan de inhoud van een nieuwe versie van een iStandaard en ben je als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Op basis van jouw kennis en ervaring met de iStandaard(en) en de administratieve processen binnen het betreffende domein denk je mee over oplossingsrichtingen voor wijzigingsverzoeken. Je hebt mandaat vanuit je organisatie en hebt kennis van de keten. In dit document lees je wat wij verwachten van deelnemers aan de referentiegroep.

iWlz

De referentiegroep iWlz denkt mee over het samenstellen van de nieuwe release voor 2023 en over de ontwikkeling van het netwerkmodel. In de eerste bijeenkomsten van het jaar richten we ons vooral op het samenstellen van de nieuwe release. Na het vaststellen van de specificaties ligt de nadruk meer op het netwerkmodel.   

 

De datums in 2022 voor iWlz

De bijeenkomsten vinden voorlopig online plaats. Altijd op donderdag van 9.30 tot 12.30 uur.

 • 13 januari
 • 10 februari
 • 17 maart
 • 14 april
 • 19 mei
 • 23 juni
 • 22 september
 • 3 november
 • 8 december

Aanmelden iWlz

Nieuwe deelnemers
Wil je actief meedenken over de ontwikkeling van iWlz en wil je deelnemen aan de referentiegroep, vul dan het aanmeldformulier in. In dit profiel lees je wat wij van je verwachten. We streven naar een goede vertegenwoordiging van alle ketenpartijen en nodigen vooral zorgaanbieders van harte uit om te reageren. Wij ontvangen je aanmelding graag voor 20 december.

Bestaande deelnemers
Ben je al deelnemer aan de referentiegroep iWlz, dan hoef je je niet opnieuw aan te melden.

iWmo/iJw

De referentiegroep iWmo/iJw gaat aan de slag met de wijzigingsverzoeken voor de nieuwe releases voor 2023. De bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk fysiek plaatsvinden. Echter, in verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid hebben we besloten om de eerste bijeenkomst digitaal te laten plaatsvinden. De bijeenkomsten zijn van 10.00 tot 16.00 uur.

De datums voor de referentiegroepen in 2022 voor Wmo/iJw

 • Donderdag 16 december 2021 (digitaal)
 • Donderdag 3 februari 2022
 • Donderdag 10 maart 2022
 • Donderdag 7 april 2022

Omdat de eerste bijeenkomst digitaal is, hebben we een aantal extra digitale workshops gepland staan om met een afvaardiging van de referentiegroep een voorzet voor de uitwerkingen te doen. Deze uitwerkingen worden tijdens de tweede referentiegroepbijeenkomst besproken. Tijdens de eerste bijeenkomst kun je aangeven aan welke werkgroepen je wilt deelnemen. De plenaire bijeenkomsten zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De datums voor de werkgroepen in 2022 voor Wmo/iJw

 • Dinsdag 18 januari 2022 van 13.00 tot 16.00 uur
 • Donderdag 20 januari 2022 van 09.00 tot 12.00 uur
 • Donderdag 20 januari 2022 van 13.00 tot 16.00 uur
 • Dinsdag 25 januari 2022 van 13.00 tot 16.00 uur

Aanmelden iWmo/iJw-referentiegroep

Wil je actief bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe releases voor iWmo en iJw en voldoe je aan het profiel dat wij hebben opgesteld, meld je dan aan! Aanmelden kan tot woensdag 1 december 2021.

Omdat we streven naar een goede vertegenwoordiging vanuit alle ketenpartijen, selecteren wij uit alle aanmeldingen een uitgebalanceerde groep deelnemers. Indien je wordt uitgekozen als deelnemer aan de referentiegroep ontvang je van ons een uitnodiging inclusief link voor deelname aan de eerste bijeenkomst.

Contact

Heb je vragen over de referentiegroepbijeenkomsten? Neem dan contact op met de domeinadviseur iWlz (Irene Zijlstra) of iWmo/iJw (Anita Kamies) via info@istandaarden.nl.