Het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland willen gezamenlijk graag hiervoor een goede oplossing bieden. We willen onderzoeken of er landelijke afspraken kunnen worden gemaakt, waarbij de declaratiecontrole flexibeler kan worden ingeregeld en daarbij niet alleen kijken naar de tweewekelijkse zorglevering. Het uitwerken van een goede en gedragen oplossing, waarbij we uiteraard gemeenten, aanbieders en softwareleveranciers betrekken, kost echter de nodige tijd.

Tijdelijke oplossing

Voor de tweewekelijkse zorglevering willen we eerst op de korte termijn een tijdelijke oplossing bieden. Daarbij is maatwerk voor de cliënt mogelijk bij het leveren van huishoudelijke ondersteuning, zonder dat de aanbieder hierdoor problemen ondervindt bij het indienen van de declaraties.

Het probleem met de declaratie doet zich alleen voor wanneer de toewijzing per week of per maand wordt afgegeven en met de eenheid uren of minuten. En uiteraard alleen als de aanbieder met de cliënt afspreekt om de toegewezen zorg eens per twee weken te leveren.

De huidige oplossing voor bovenstaand probleem is als volgt: de aanbieder vraagt aan de gemeente om een toewijzing met frequentie totaal binnen geldigheid toewijzing voor kortere tijd (bijvoorbeeld 2 jaar) af te geven met daarin het totale volume voor de loopduur van de toewijzing.

Hoe werkt dat precies? Stel dat een gemeente een toewijzing heeft afgegeven voor 1 uur zorg per week. De cliënt wil deze zorg graag tweewekelijks ontvangen. De zorgaanbieder vraagt daarom aan de gemeente om een totaalvolume voor 2 jaar af te geven. De gemeente vervangt de eerder afgegeven toewijzing voor een toewijzing van 105 uur met frequentie ‘Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing’ met een looptijd van 105 weken (2 jaar).

Doe mee met de enquête

De door ons aangedragen oplossing blijkt echter niet altijd even goed te werken of te worden omarmd. Door middel van deze enquête willen we met name opdrachtgevers in het sociaal domein vragen wat zij van deze (en mogelijk andere) oplossing(en) vinden en wellicht andere oplossingen zien die dit declaratie-issue verhelpen.

Klik hier om deel te nemen aan de enquête.

Wij hopen op een hoge respons. Samen kunnen we werken aan een soepel proces en vermijdbare administratieve last verminderen.