Met interviews en werksessies met onder andere aanbieders van Huishoudelijke Hulp en gemeenten brengen we in kaart welke informatie, op welk moment in het proces en op welke manier wordt uitgewisseld. Wil jij bijdragen aan een gestandaardiseerde en veilige uitwisseling van zorginhoudelijke informatie in de Wmo? Meld je dan aan! Doe dit voor 5 juni door te mailen naar rob.neefs@i-sociaaldomein.nl.

Wie zoeken we?

Voor de interviews komen we graag in contact met medewerkers van zorgaanbieders en gemeenten die werkzaam zijn in de uitvoeringspraktijk van de Huishoudelijke Hulp. Zij hebben zicht op de zorginhoudelijke informatie die in het proces wordt uitgewisseld.

De interviews vinden plaats in de periode van half juni tot en met half juli 2023 en worden digitaal gehouden door twee onderzoekers. Een interview duurt 45 tot 60 minuten. Voorafgaand aan het interview krijg je een korte vragenlijst over het huidige uitwisselingsproces. Je antwoorden komen aan bod tijdens het interview.

Over het onderzoek

In 2021 hebben Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau in opdracht van het Ministerie van VWS een behoeftepeiling uitgevoerd rondom de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie binnen de Wmo. De eindrapportage met de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen is begin 2022 opgeleverd aan VWS. De belangrijkste conclusie is dat de behoeften per rol en per inrichting van het proces verschillen. De peiling heeft inzicht gegeven in wat er onder zorginhoudelijke informatie wordt verstaan en wat de randvoorwaarden zijn voor de uitwisseling. Eén van de aanbevelingen is om het uitwisselingsproces van één Wmo-perceel uit te diepen. VWS heeft het Zorginstituut en Ketenbureau in 2023 de opdracht gegeven om dit te doen voor het perceel Huishoudelijke Hulp. De doelstelling is het inzichtelijk maken van het proces van de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie rondom een cliënt met een hulpvraag binnen dit perceel, passend bij de behoeften van professionals binnen dit perceel. Eerst wordt het huidige proces in kaart gebracht door middel van interviews en werksessies. Daarna wordt een gestandaardiseerd proces uitgewerkt, waaruit randvoorwaarden en geleerde lessen worden getrokken m.b.t. de procesinrichting van andere Wmo-percelen.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of wil je meer informatie voordat je je aanmeldt? Neem dan contact op met Rob Neefs via het eerder genoemde mailadres of telefonisch via 06  23 59 75 77.