Eerder stond de sessie gepland op 25 augustus. Omdat er nog niet zoveel aanmeldingen waren (vanwege de vakantieperiode?), verplaatsen we de sessie naar dinsdag 12 september. Doe mee en meld je aan via door vóór 6 september een berichtje te sturen naar Rob Neefs. Na aanmelden, ontvang je een mail met meer informatie.

Met interviews en werksessies met gemeenten, cliënten en aanbieders van huishoudelijke hulp brengen we in kaart welke informatie, met welk doel, wanneer en op welke manier wordt uitgewisseld. Wil je bijdragen aan een gestandaardiseerde en veilige uitwisseling van zorginhoudelijke informatie in de Wmo? Meld je dan aan voor de werksessie op dinsdag 12 september.

Wie zoeken we voor deze werksessie?

Voor de werksessie zoeken we medewerkers van zorgaanbieders en gemeenten die werkzaam zijn in de uitvoeringspraktijk van de Huishoudelijke Hulp en cliënten die gebruik maken van Huishoudelijke Hulp vanuit de Wmo. Zij wisselen zorginhoudelijke informatie uit of hebben hier zicht op. Bijvoorbeeld: Wmo-consulenten, thuiszorgmedewerkers, coördinators thuiszorg, backofficemedewerkers, kwaliteitsmedewerkers.

Wanneer en waar?

  • Dinsdag 12 september van 13:00 tot 16:00 uur
  • Een nader te bepalen locatie in Utrecht, in de buurt van het centraal station

Wat gaan we doen?

In een eerdere fase van het onderzoek is in gesprekken met medewerkers van zorgaanbieders en gemeenten en met cliënten een eerste beeld verzameld van het proces, de informatie die wordt uitgewisseld, de manier waarop en hoe dit ervaren wordt. In de werksessie willen we deze kennis met elkaar verdiepen. Het doel is om het huidige proces te beschrijven, inclusief de informatie die wordt uitgewisseld (bijvoorbeeld of de cliënt huisdieren heeft), de momenten wanneer dat gebeurt en de manier waarop.

Wil je deelnemen en ben je 25 augustus verhinderd?

Wil je meewerken aan het onderzoek en lukt het je niet om 12 september aanwezig te zijn? Later in het jaar volgen nog één of meerdere andere werksessies. Geef dan s.v.p. door dat je 12 september niet aanwezig kunt zijn en mail je contactgegevens naar Rob Neefs. We nodigen je dan t.z.t. uit voor een volgende werksessie.

Achtergrondinformatie: Wat is zorginhoudelijke informatie?

Informatie die uitgewisseld wordt tussen ketenpartijen over de feitelijke uitvoering van de desbetreffende zorg(indicatie), de na te streven doelen voor het leveren van de juiste zorg/ondersteuning en hetgeen dat (tussentijds) bereikt is. Bijvoorbeeld: informatie over de woonsituatie of over de gezondheid.

Over het onderzoek

In 2021 hebben Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau in opdracht van het Ministerie van VWS een behoeftepeiling uitgevoerd rondom de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie binnen de Wmo. De eindrapportage met de onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen is begin 2022 opgeleverd aan VWS. De belangrijkste conclusie is dat de behoeften per rol en per inrichting van het proces verschillen.

De peiling heeft inzicht gegeven in wat er onder zorginhoudelijke informatie wordt verstaan en wat de randvoorwaarden zijn voor de uitwisseling. Een van de aanbevelingen is om het uitwisselingsproces van één Wmo-perceel uit te diepen.

Het ministerie van VWS heeft het Zorginstituut en Ketenbureau i-Sociaal Domein in 2023 de opdracht gegeven om dit te doen voor het perceel Huishoudelijke Hulp. De doelstelling is het inzichtelijk maken van het proces van de uitwisseling van zorginhoudelijke informatie rondom een cliënt met een hulpvraag binnen dit perceel, passend bij de behoeften van professionals binnen dit perceel.

Eerst wordt het huidige proces in kaart gebracht door middel van interviews en werksessies. Daarna wordt een gestandaardiseerd proces uitgewerkt, waaruit randvoorwaarden en geleerde lessen worden getrokken m.b.t. de procesinrichting van andere Wmo-percelen.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht of wil je meer informatie voordat je je aanmeldt? Neem dan contact op met Rob Neefs via een mailbericht.