De wens van de klant is bijvoorbeeld om éénmaal per twee weken zorg te kunnen leveren, terwijl er per maand moet worden gedeclareerd. Ten overvloede: er zitten soms 5 of 6 weken in een maand. Hoe declareer je dat dan?

De oplossingen om dit soort perikelen te tackelen, die moeten worden toegepast in de iStandaarden leveren veel werk op. Om die reden is een werkgroep Flexibiliteit versus Control gestart.

Onder regie van het Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden. Voor het vervolg worden nog leden gezocht om mee te praten over deze problematiek.
Heb je interesses om mee te denken en praten lees hier verder.