Achtergrond

Met professionals uit het veld onderzoeken Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein de behoefte aan en het gebruik van zorginhoudelijke informatie in de Wmo 2015. Via online enquêtes, interviews en werksessies is hierover in de afgelopen maanden een eerste beeld over gevormd, mede dankzij jullie inbreng.

Over de werksessie

Tijdens de werksessie gaan we met elkaar in gesprek over de belangrijkste conclusies die het onderzoek heeft opgeleverd. Vragen als ‘worden de conclusies herkend’ en ‘wat ontbreekt er nog in de resultaten’ komen tijdens de sessie aan bod.
Net zoals tijdens de eerdere werksessies die hebben plaatsgevonden wordt op een actieve manier de input van de deelnemers verwerkt en besproken. Rob Neefs van het Ketenbureau: ”De sessies zijn erg creatief en uitnodigend. De professionals die deelnemen hebben belangrijke input en geven ons de mogelijkheid om de praktische behoefte écht inzichtelijk te maken.”

 

De derde werksessie vindt plaats op woensdagochtend 12 januari 2022 van 9.00 uur – 12.00 uur via WebEx.
NB: mogelijk wordt de duur van de werksessie ingekort naar 2 uur. In de bevestiging van de uitnodiging wordt het definitieve tijdstip door ons gemeld.

Aanmelden voor de werksessie

Meld je via dit formulier aan voor de derde werksessie.

 

Aanmelden kan t/m vrijdag 7 januari 2022