Op 17 februari heeft het Zorginstituut nieuwe XSLT's gepubliceerd voor iJw 3.1.1. De nieuwe XSLT-set met versienummer 2.5.3 bevat een correctie op de controle die conform technische regel TR302 wordt uitgevoerd op de JW301. Tijdens de controle werd onterecht overlap geconstateerd indien in het bericht een verwijderde toewijzing (Reden wijziging 13) na een niet verwijderde toewijzing voorkwam. Dit is in de nieuwe versie gecorrigeerd. Deze fout bestond alleen in de XSLT’s voor iJw 3.1.1 en niet in iWmo 3.1.1. Daarom geldt voor iWmo 3.1.1 nog steeds de XSLT-set met versienummer 2.4.4.

De nieuwe XSLT's vindt u bij de specificaties voor iJw 3.1.1.

De Validatiemodule en de Decentrale validatieservice maken vanaf nu gebruik van de nieuwe XSLT’s voor iJw 3.1.1. Zie validatiemodule en de decentrale validatiemodule