iStandaarden heeft een nieuwe website

Zorginstituut Nederland heeft de nieuwe website van iStandaarden gelanceerd! Neem snel een kijkje!

 

Niet alleen het uiterlijk van de website, maar ook de functionaliteiten zijn flink aangepast. In 2021 heeft een gebruikersonderzoek plaatsgevonden onder een vertegenwoordiging van alle gebruikers van de website. We hebben dit onderzoek gebruikt om wensen op te halen over vindbaarheid en navigatie. De input die wij hierbij hebben opgehaald is verwerkt in het ontwerp van de nieuwe website.

Schaduwdraaien met het Indicatieregister

Eind januari kregen we op bestuursniveau de ‘go’ voor het starten van de schaduwdraaifase. Dat betekent dat koplopers CIZ en Menzis het Indicatieregister gaan toetsen aan de praktijk. Zorgkantoor Menzis vergelijkt gedurende deze fase de gegevens in het nieuwe register met het oude berichtenverkeer. Zo kunnen we toetsen of het Indicatieregister goed werkt.
VECOZO ontwerpt intussen een migratiemodule waarmee de overige zorgkantoren vanaf eind 2022 gefaseerd kunnen aansluiten. Dankzij deze module, met de naam Silvester, stappen partijen eenvoudig over naar een netwerkmodel zonder consequenties voor partijen die nog met het estafettemodel werken.

“Goede digitalisering kan de zorg betaalbaar en toegankelijk houden” - Interview Han Tanis, Directeur Finance & IT bij Zilveren Kruis en Directeur VECOZO

Onlangs gaven de bestuurders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het netwerkmodel een ‘go’ voor het schaduwdraaien met het Indicatieregister. Waarom is het belangrijk dat we nu de volgende stap zetten?

“Heel eenvoudig: de Proof of Concept is succesvol verlopen. Vooraf hebben we met elkaar afgestemd dat een volgende stap daarvan afhankelijk was. Nu kunnen we schaduwdraaien en daarna hopelijk door naar productie.”

 

Welke meerwaarde heeft de ontwikkeling van het netwerkmodel voor de keten? 

“Hoewel er functioneel in eerste instantie weinig verandert, is het technisch gezien een grote stap vooruit. Met de introductie van het netwerkmodel kunnen we sneller berichten uitwisselen en makkelijker veranderingen doorvoeren, met minder kans op fouten.”

 

“De patiënt krijgt sneller informatie over zijn zorg en bijvoorbeeld zijn eigen bijdrage. Dat kan relevant zijn.”

 

Welke kanttekeningen zet je bij de huidige ontwikkeling naar het netwerkmodel?

“De investering om het te realiseren kost gewoon vele miljoenen gemeenschapsgeld. Het liefst zouden we van elke euro die we aan premie binnen krijgen zoveel mogelijk besteden aan zorg, dus we moeten steeds afwegen of de baten van een dergelijke ontwikkeling de kosten rechtvaardigen. De kwalitatieve baten heb ik genoemd: die zijn evident. Maar of er werkelijk voldoende kwantitatieve baten zullen zijn? Dat weten we nog niet zeker.”

 

Behalve Directeur Finance & IT bij het Zilveren Kruis ben je Directeur van VECOZO. Waarom was het voor VECOZO logisch om – samen met CIZ en Menzis – aan te sluiten bij de koplopersgroep?

“Als gegevensknooppunt in de zorg levert VECOZO generieke voorzieningen en hebben we een regisseursfunctie. Dat deden we al voor het estafettemodel, dus het lag voor de hand dat ook voor het netwerkmodel te doen. Ook voor een migratiemodule als Silvester zijn wij helemaal ingericht.”

 

Wat drijft je eigenlijk om in dit domein aan de slag te zijn? Wat zou je graag veranderd zien?

“Ik kom uit een maatschappelijk betrokken familie: mijn broer en zussen werken in de zorg. Omdat digitalisering ongelooflijke mogelijkheden biedt, met name bij het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg, heeft dat mijn focus.”

 

“Veel mensen hebben het over meer handen aan het bed, maar we moeten niet terug naar waar we waren. Personeel en middelen zijn nu eenmaal schaars, maar met deze schaarse capaciteit kunnen we optimale zorg verlenen wanneer we onze technische mogelijkheden optimaal benutten. Met e-Health kunnen we bijvoorbeeld patiënten digitaal en op afstand monitoren. Andere landen doen dat ook.”

 

“Als we achter blijven lopen op vooruitstrevende landen als Denemarken, Oostenrijk en bijvoorbeeld Estland zal onze zorg met de vergrijzing en kostbare nieuwe technologieën en medicijnen onbetaalbaar worden. Ik draag mijn steentje graag bij aan het voorkomen daarvan.”