Een van de onderwerpen die hierbij een rol speelt is de wijze waarop de eventuele kostprijsbewaking wordt ingericht. VWS heeft een korte enquête opgesteld om inzicht te verwerven in in een aantal onderwerpen zoals bijvoorbeeld de tarieven die gemeenten betalen en de beschikbaarheid/keuzevrijheid voor cliënten van voorzieningen.

VWS vraagt professionals werkzaam in de Wmo bij gemeenten en aanbieders om deze enquête voor 21 juni 2023 in te vullen.