Het blog richt zich op de werkwijze die gehanteerd moet worden om door te geven welke gemeente de gelden van de eigen bijdrage Beschermd Wonen dient te ontvangen.

Het blog vindt u hier.