Wijzigingen release iEb 2.0

De major release iEb 2.0 bevat een nieuw berichtenpaar voor de gegevensuitwisseling van Beschermd wonen. De gemeente levert met het nieuwe “Eigenbijdragebericht beschermd wonen” (WMO407) aan het CAK de gegevens aan die leiden tot oplegging van de eigen bijdrage voor Beschermd wonen.

Daarnaast is de kwaliteit van het informatiemodel verbeterd, omdat een aantal kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in de berichten en regels van Abonnementstarief.

Planning release iEb 2.0

De planning voor release iEb 2.0 ziet er als volgt uit:

  • Donderdag 9 december 2021: technische uitlegsessie.
  • Tot en met donderdag 23 december 2021: reviewperiode.
  • Donderdag 13 januari 2022: reviewsessie.
  • Woensdag 26 januari 2022: publicatie definitieve specificaties.
  • Maandag 3 oktober 2022: ingebruikname iEb 2.0. (N.B.: iEb 2.0 wordt vanaf 1 oktober 2022 van kracht)

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat op maandag 3 oktober 2022 alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de release iEb 2.0. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met deze versie van de iEb-standaard.

Technische uitleg- en reviewsessie: meld je aan!

Benieuwd welke technische wijzigingen in de nieuwe release zitten? Wil je horen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt? En heb je kennis van het informatiemodel? Kom dan naar de technische uitlegsessie op donderdag 9 december van 10.00 tot 11.30 uur.

Wij doen ons uiterste best om alle wijzingen op de juiste manier op te nemen in het Informatiemodel. Door de conceptspecificaties te reviewen helpen jullie ons de kwaliteit van de iEb-standaard hoog te houden. De opmerkingen die wij ontvangen, bespreken we tijdens de reviewsessie. Deze vindt plaats op donderdag 13 januari 2021.

De uitnodigingen voor deze digitale sessies zijn inmiddels verstuurd. Geen uitnodiging ontvangen? Geef je dan op via dit formulier.

Geef je bevindingen op conceptspecificaties uiterlijk 23 december 2021 door

We roepen alle gebruikers van de iEb-standaard op om de conceptspecificaties te reviewen. U kunt uw bevindingen tot en met donderdag 23 december 2021 mailen naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review conceptspecs iEb 2.0.

Alle reviewcommentaren nemen we op in een overzicht, dat we samen met de definitieve specificaties publiceren.