Wijzigingen release iEb 3.0

De major release iEb 3.0 bevat een nieuw berichtenpaar voor de gegevensuitwisseling van Abonnementstarief. De gemeente levert met het nieuwe “Eigenbijdragebericht abonnementstarief Wmo-ondersteuning” (WMO405) aan het CAK de gegevens aan die leiden tot oplegging van de eigen bijdrage voor Abonnementstarief.

Dit nieuwe berichtenpaar vervangt de “Start eigen bijdrage” (WMO401) en “Stop eigen bijdrage” (WMO403) van de huidige iEb-release. Hiermee is de werkwijze voor het aanleveren van de eigen bijdrage voor Abonnementstarief vanaf release iEb 3.0 gelijk aan de werkwijze voor het aanleveren van de eigen bijdrage voor Beschermd wonen.

Planning release iEb 3.0

De planning voor release iEb 3.0 ziet er als volgt uit:

  • Dinsdag 1 maart 2022: technische uitlegsessie.
  • Tot en met donderdag 10 maart 2022: reviewperiode;
  • Donderdag 17 maart 2022: reviewsessie;
  • Woensdag 30 maart 2022: publicatie definitieve specificaties;
  • Begin april 2023: implementatie en ingebruikname iEb 3.0.

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de release iEb 3.0. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met deze versie van de iEb-standaard.

Technische uitleg- en reviewsessie: kom ook!

Benieuwd welke technische wijzigingen in de nieuwe release zitten? Wil je horen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt? En heb je kennis van het informatiemodel? Kom dan naar de technische uitlegsessie op dinsdag 1 maart van 13.00 tot 14.30 uur.

Deelnemen aan de technische uitlegsessie op 1 maart kan via deze link.

Wij doen ons uiterste best om alle wijzingen op de juiste manier op te nemen in het Informatiemodel. Door de conceptspecificaties te reviewen helpen jullie ons de kwaliteit van de iEb-standaard hoog te houden. De opmerkingen die wij ontvangen, bespreken we tijdens de reviewsessie. Deze vindt plaats op donderdag 17 maart 2022 van 13.00 tot 15.00 uur.

Deelnemen aan de reviewsessie op 17 maart kan via deze link.

Geef je bevindingen op de conceptspecificaties uiterlijk 10 maart 2022 door

We roepen alle gebruikers van de iEb-standaard op om de conceptspecificaties te reviewen. U kunt uw bevindingen tot en met donderdag 10 maart 2022 mailen naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review conceptspecs iEb 3.0.

Alle reviewcommentaren nemen we op in een overzicht, dat we samen met de definitieve specificaties publiceren.

Vragen?

Meer weten over iEb 3.0 of een andere iStandaard? Neem contact op met ons op via de Servicedesk iStandaarden.