Wijzigingen release iEb 4.0

De major release iEb 4.0 bevat een nieuw berichtenpaar, waarmee het CAK via het berichtenverkeer een functionele terugkoppeling aan gemeenten kan geven. Dit zorgt voor minder administratieve lasten, omdat het huidige handmatige proces met behulp van de aanleverrapportage dan wordt vervangen door een geautomatiseerd proces. Daarnaast zal er niet meer onterecht gebruik worden gemaakt van de retoursystematiek voor een functionele terugkoppeling.

Tevens worden nog een aantal kleinere aanpassingen en optimalisaties doorgevoerd.

Planning release iEb 4.0

De planning voor release iEb 4.0 ziet er als volgt uit:

  • 21 maart 2024: publicatie conceptspecificaties;
  • 28 maart 2024: uitlegsessie;
  • 22 maart t/m 5 april 2024: reviewperiode;
  • 11 april 2024: reviewsessie;
  • 18 april 2024: publicatie definitieve specificaties;
  • 7 april 2025: implementatie;
  • 7 april 2025: ingebruikname.

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de release iEb 4.0.

De invoering van het nieuwe berichtenpaar voor de functionele terugkoppeling vindt gefaseerd plaats. Momenteel wordt hiervoor een implementatieplan opgesteld dat nog met de deelnemers van de referentiegroep iEb wordt besproken. Zodra het implementatieplan is vastgesteld publiceren we dit plan op de website istandaarden.nl.

Uitleg- en reviewsessie: Kom ook!

Benieuwd welke wijzigingen in de nieuwe release zitten? Wil je horen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt? En heb je kennis van het informatiemodel? Kom dan naar de uitlegsessie op donderdag 28 maart van 10.00 tot 11.30 uur.

Deelnemen aan de uitlegsessie op 28 maart kan via deze link.

Wij doen ons uiterste best om alle wijzingen op de juiste manier op te nemen in het Informatiemodel. Door de conceptspecificaties te reviewen helpen jullie ons de kwaliteit van de iEb-standaard hoog te houden. De opmerkingen die wij ontvangen, bespreken we tijdens de reviewsessie. Deze vindt plaats op donderdag 11 april 2024 van 10.00 tot 11.30 uur.

Deelnemen aan de reviewsessie op 11 april kan via deze link.

Geef je bevindingen op de conceptspecificaties uiterlijk 5 april 2024 door

We roepen alle gebruikers van de iEb-standaard op om de conceptspecificaties te reviewen. Je kunt je bevindingen tot en met vrijdag 5 april 2024 mailen naar info@istandaarden.nl met in het onderwerp: Review conceptspecs iEb 4.0.

Alle reviewcommentaren nemen we op in een overzicht, dat we samen met de definitieve specificaties publiceren.

Vragen?

Meer weten over iEb 4.0 of een andere iStandaard? Neem contact op met ons op via de Servicedesk iStandaarden.