De wijzigingsverzoeken voor deze nieuwe release zijn in de afgelopen maanden besproken met de betrokken veldpartijen. Alle geaccepteerde wijzigingsverzoeken zijn uitgewerkt in conceptspecificaties. Vandaag start de reviewperiode. Daarin kunnen ketenpartijen, softwareleveranciers en andere iWlz-gebruikers hun bevindingen op de conceptspecificaties melden.

iWlz 2.3 in het teken van verduidelijking

De minor release iWlz 2.3 wordt per 1 januari 2022 geïmplementeerd en bevat, naast een aanpassing van het wachtlijstbericht, voornamelijk wijzigingen die gericht zijn op verduidelijking.

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent voor zorgaanbieders. Gebruikers van iWlz gaan op de ingangsdatum direct over op de nieuwe release.

Documentatie op deze website

Bij de publicatie van de conceptspecificaties voor iWlz 2.3 hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op de pagina Overzicht documentatie Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.3). Actuele informatie over de release in ontwikkeling vindt u op de pagina Ontwikkeling iWlz 2.3.

Publicatie referentiemodel iStandaarden

De conceptspecificaties voor iWlz 2.3 worden gepubliceerd in een eigen informatiemodel. Om inzicht te geven in welke componenten uit iWlz 2.3 in meerdere iStandaarden worden toegepast, zijn gedeelde componenten nu in een referentiemodel opgenomen. Daarom publiceren we tegelijk met de conceptspecificaties voor iWlz 2.3 ook het referentiemodel iStandaarden. De specificaties in het informatiemodel voor iWlz 2.3 zijn altijd leidend.

Hebt u opmerkingen over de conceptspecificaties iWlz 2.3?

Wij roepen ketenpartijen en softwareleveranciers op om de conceptspecificaties te reviewen. U kunt uw bevindingen doorgeven aan het Zorginstituut in een e-mail naar info@istandaarden.nl. Zet in de onderwerpregel van uw mail ‘Bevindingen conceptspecificaties iWlz 2.3’. Wij ontvangen uw reacties graag snel, bij voorkeur vóór de reviewsessie.

Reviewsessie conceptspecificaties op 15 juni van 9.30 – 10.30

Op dinsdag 15 juni 2021 organiseert het Zorginstituut een reviewsessie. Dit is een online bijeenkomst om gemelde bevindingen te bespreken met inzenders en met overige geïnteresseerden. Tijdens de sessie kunt u ook vragen stellen over de conceptspecificaties. Na afloop verwerken we de conclusies in het reviewoverzicht conceptspecificaties iWlz 2.3 en publiceren dat op iStandaarden.nl. Nodige wijzigingen voeren we door in de definitieve specificaties van iWlz 2.3. Deze publiceren we in de eerste week van juli 2021.

De reviewsessie vindt plaats als onderdeel van het geplande softwareleveranciersoverleg van 15 juni. Softwareleveranciers die op de verzendlijst van dit overleg staan ontvangen een uitnodiging waarin ze zich kunnen aanmelden voor de workshop Reviewsessie iWlz 2.3.

Bent u geen deelnemer van het softwareleveranciersoverleg, maar bent u wel geïnteresseerd in het bijwonen van de reviewsessie? Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier. In de week voorafgaand aan de reviewsessie ontvangt u een uitnodiging met een vergaderlink voor de online-bijeenkomst.