Met deze specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van iEb 2.0. De implementatiedatum is 1 oktober 2022. De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat op maandag 3 oktober 2022 alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de release iEb 2.0. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met deze versie van de iEb-standaard.

Wijzigingen iEb 2.0

De major release iEb 2.0 bevat een nieuw berichtenpaar voor de gegevensuitwisseling van Beschermd wonen. De gemeente levert met het nieuwe “Eigenbijdragebericht beschermd wonen” (WMO407) aan het CAK de gegevens aan die leiden tot oplegging van de eigen bijdrage voor Beschermd wonen.

Daarnaast is de kwaliteit van het informatiemodel verbeterd, omdat een aantal kleine wijzigingen zijn doorgevoerd in de berichten en regels van Abonnementstarief.

Tot slot zijn in het informatiemodel de processen uitgewerkt in procesplaten. Een bijbehorende procesbeschrijving plaatsen we binnenkort op onze website.

Ondersteuning bij iEb 2.0

Bij de specificaties publiceren we ondersteunende documentatie, draaiboeken en modules. Deze helpen ketenpartijen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe release.

De Validatiemodule en de Decentrale Validatieservice zijn al bijgewerkt voor iEb 2.0.

De documentatie behorende bij de specificaties verzamelen we op de pagina Specificaties iEb 2.0. Daar vindt u ook de planning voor de release.

Draaiboeken en andere ondersteunende documenten voor de ingebruikname van iEb 2.0 plaatsen we de komende maanden op onze website. Samen met de documentatie behorende bij de specificaties helpen deze ketenpartijen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe release.