Met deze specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van iEb 3.0. De implementatiedatum is 1 april 2023. De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat op maandag 3 april 2023 alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de release iEb 3.0. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met deze versie van de iEb-standaard.

Wijzigingen release iEb 3.0

De major release iEb 3.0 bevat een nieuw berichtenpaar voor de gegevensuitwisseling van Abonnementstarief. De gemeente levert met het nieuwe “Eigenbijdragebericht abonnementstarief Wmo-ondersteuning” (WMO405) aan het CAK de gegevens aan die leiden tot oplegging van de eigen bijdrage voor Abonnementstarief.

Dit nieuwe berichtenpaar vervangt de “Start eigen bijdrage” (WMO401) en “Stop eigen bijdrage” (WMO403) in releases iEb 1.0 en iEb 2.0. Hiermee is de werkwijze voor het aanleveren van de eigen bijdrage voor Abonnementstarief vanaf release iEb 3.0 gelijk aan de werkwijze voor het aanleveren van de eigen bijdrage voor Beschermd wonen.

Ondersteuning bij iEb 3.0

Bij de specificaties publiceren we ondersteunende documentatie. De Validatiemodule, Decentrale Validatieservice en XSLT’s worden in de loop van de maand april gepubliceerd. Deze helpen ketenpartijen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe iEb-release.

Het landelijk draaiboek voor de overgang naar iEb 3.0 wordt in het najaar van 2022 gepubliceerd, nadat de keten release iEb 2.0 in gebruik heeft genomen (per 1 oktober 2022).

Vragen?

Meer weten over iEb 3.0 of een andere iStandaard? Neem contact op met ons op via de Servicedesk iStandaarden.