Ingebruikname nieuwe releases 4 april 2022

De implementatie gaat via een big bang-scenario. Dit houdt in dat op maandag 4 april 2022 alle ketenpartijen tegelijk over gaan op de nieuwe releases. Berichten zijn vanaf dat moment alleen nog uit te wisselen met de nieuwe versies van de iWmo- en iJw-Standaard.

Inhoud release iWmo 3.1 en iJw 3.1

Meer informatie over de inhoud is te vinden in de Functionele uitwerking iWmo 3.1 en iJw 3.1 en in de analyses per onderwerp, die op de documentatiepagina’s te vinden zijn. Wij vragen extra aandacht voor de volgende onderwerpen:

 

Uitfaseren oude declaratie- en factuurberichten (303/304)

De 303/304-berichten zijn vanaf release 3.1 niet meer beschikbaar. Dit is in lijn met de afspraken die al tijdens de uitwerking van release 3.0 zijn gemaakt. Voor de uitfasering van deze berichten wordt een apart landelijk draaiboek opgesteld, die in het najaar van 2021 op onze website wordt gepubliceerd.

 

Wijzigingen Woonplaatsbeginsel in iJw 3.1

In release iJw 3.1 is ook een wetswijziging opgenomen. Vanaf 1 januari 2022 moeten gemeenten een ingediend Verzoek om Toewijzing (VOT) binnen 2 weken afwijzen als zij niet verantwoordelijk zijn voor de betreffende cliënt. Zij moeten daarbij aangeven welke gemeente wél verantwoordelijk is, zodat een aanbieder daar een VOT kan indienen. De verwachting is dat deze wetswijziging  nog dit jaar wordt aangenomen. Daarom hebben we deze aanpassing alvast meegenomen in iJw 3.1.

Documentatie

Bij de publicatie van de definitieve specificaties voor de nieuwe releases hoort een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

 

Actuele informatie over de nieuwe releases vindt u op ontwikkelpagina’s: