Met deze specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van iWmo 3.2 en iJw 3.2. De releases worden 3 april 2023 in gebruik genomen door alle ketenpartijen.

In de reviewperiode, afgelopen zomer, hebben ketenpartijen hun bevindingen op de conceptspecificaties gemeld. Het reviewoverzicht wordt vandaag gepubliceerd. Dit is te vinden via onderstaande pagina's.

Bij de publicatie van de definitieve specificaties voor de nieuwe releases hoort ook een aantal documenten. Een overzicht van de documentatie in het Informatiemodel iStandaarden vindt u op deze pagina’s:

•    Specificaties iWmo 3.2
•    Specificaties iJw 3.2

De komende periode wordt op deze pagina’s aanvullende informatie gepubliceerd voor implementatie van de releases, zoals de Migratiehandreiking.
Daarnaast publiceren we de Decentrale Validatieservice, Validatiemodule en Testvoorziening iStandaarden zo spoedig mogelijk. Deze modules helpen de ketenpartijen bij het bouwen, testen en implementeren van de nieuwe releases.  

Vragen?

Meer weten over de nieuwe releases van iWmo en/of iJw? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl.