Deze documenten horen bij release iWmo 3.2 en iJw 3.2 die op maandag 3 april 2023 in gebruik wordt genomen. 

De implementatie van deze nieuwe versie verloopt via een big bang-scenario. Dit betekent dat er geen conversieperiode is. Alle gebruikers gaan op 3 april 2023 over op de nieuwe release.

Het gaat om de volgende documenten die u kunt vinden op de pagina ondersteuning iWmo 3.2 en ondersteuning iJw 3.2

  • Migratiehandreiking iWmo 3.1 en iJw 3.1 naar iWmo 3.2 en iJw 3.2
  • Landelijk draaiboek migratie iWmo 3.1 en iJw 3.1 naar iWmo 3.2 en iJw 3.2
  • Handreiking trajectfinanciering in iWmo 3.2 en iJw 3.2

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over de documenten of over het berichtenverkeer in het algemeen? Neem dan contact met ons op via de Servicedesk iStandaarden.