Welk knelpunt is opgelost?

Door het ontbreken van een UZOVI-code voor zorgkantoor Friesland (5533) konden berichten niet op de juiste manier worden uitgewisseld. Dit gaf problemen bij het aansluiten van zorgkantoren op het PGB2.0 portaal.

Wat is er gewijzigd?

Door het toevoegen van de UZOVI-code van zorgkantoor Friesland (5533) aan de betreffende codelijst (COD001) worden de berichten op de juiste manier tussen de partijen uitgewisseld.

Vragen?

Meer weten over iPgb 2.0.2 of een andere iStandaard? Neem contact op met ons op via de Servicedesk iStandaarden.