Vanaf maandag 3 april 2023 wordt de nieuwe release iEb 3.0 in gebruik genomen.

Om de overgang naar deze nieuwe release soepel te laten verlopen is een Landelijk draaiboek opgesteld. De migratie naar de nieuwe release bestaat uit drie fasen: afsluiting, transitie & ingebruikname en nazorg. In het landelijk draaiboek staan het tijdschema en de aandachtspunten voor deze fasen opgenomen.

Vanaf iEb 3.0 is er een nieuw berichtenpaar voor gegevensuitwisseling tussen CAK en gemeenten ten aanzien van de Eigen bijdrage Abonnementstarief. Tevens geldt dat de huidige 401- en 403-berichten worden uitgefaseerd.

Vragen?

Hebt u vragen of opmerkingen over het landelijk draaiboek naar iEb 3.0 of over het berichtenverkeer in het algemeen? Neem dan contact met ons op via de Servicedesk iStandaarden.